leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar till poäng i LEED V4 gällande Optimize energy performance (prerequisite).

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 18 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Byggnader uppförda med Lecablock har en tung stomme som lagrar värme. Detta motverkar snabba temperatursvängningar och med rätt styrning leder det till lägre energiförbrukning för uppvärmning och ventilation. Murade konstruktioner har hög lufttäthet och konstruktioner med Isoblock har mycket goda isoleregenskaper vilket ökar energieffektiviteten ytterligare.

Syfte

Att uppnå ökad nivå energiprestanda bortom nuvarande energiregler för att minska miljömässiga och ekonomiska skador i samband med överdriven energianvändning. (Högsta poäng kan erhållas)

Bedömningskriterier

Upprätta mål gällande energiprestandan för byggnaden. Målet måste fastställas som kW per kvadratmeter-år av levererad energi till byggnaden.

Alternativ 1: Energisimulering av hela byggnaden

Analysera effektivitetsåtgärder under projekteringsskedet och visa på hur resultatet avgör designbeslut. Använd energisimulering av effektivitetsmöjligheter, tidigare energisimuleringar för liknande byggnader eller publicerad data (t.ex. Advanced Energy Design Guides) från analyser för liknande byggnader. Analysera effektivitetsåtgärder, med inriktning på belastningsreduktion och lämpliga VVS-relaterade strategier.

Kriteriet följer samma metod och standarder som används i LEED kriteriet "Minimum energy performance (prerequisite)". Poäng delas ut enligt procentandel förbättring av energiprestandan (se tabell nedan).

 Table 1. Points for percentage improvement in energy performance

Alternativ 2: ”Prescriptive compliance”

Detta alternativ kräver överensstämmelse med antingen "ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide" (eller motsvarande USBGC-godkänd standard för projekt utanför USA).

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Byggnader uppförda med Lecablock har en tung stomme som lagrar värme. Detta motverkar snabba temperatursvängningar och med rätt styrning leder det till lägre energiförbrukning för uppvärmning och ventilation. Murade konstruktioner har hög lufttäthet och konstruktioner med Isoblock har mycket goda isoleregenskaper vilket ökar energieffektiviteten ytterligare.

Täthetsmätning och termografering har gjorts på ett referensobjekt byggt med Leca lättklinker. Se rapport nedan.

leca_isoblock_hus