leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar till poäng i LEED V4 gällande Minimum energy performance (prerequisite).

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Prerequisite

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Byggnader uppförda med Leca Block har en tung stomme. Tunga stommar lagrar värme vilket motverkar snabba temperatursvängningar. Med rätt styrning leder detta till lägre effektbehov för uppvärmning och ventilation. Murade konstruktioner har dessutom hög lufttäthet. Konstruktioner med Isoblock har mycket goda isoleregenskaper vilket ökar energieffektiviteten.

Syfte

Att minska miljömässig och ekonomisk skada som uppkommer av överdriven energianvändning genom att uppnå energieffektivitet för byggnaden och dess system.

Bedömningskriterier

Projektets energiprestanda mäts och jämförs med grundläggande prestanda

Alternativ 1: Energisimulering av hela byggnaden

Demonstrera en förbättring på 5 % (för nybyggnation) i omdömet av byggnadens prestanda jämfört med grundläggande bedömning av byggnadens prestanda (med ANSI/ASHRAE/IESNA-standard 90.1-2010 för simuleringen).

Alternativ 2 och Alternativ 3: ”Prescriptive compliance”

Dessa två alternativ kräver överensstämmelse med antingen "ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide" eller "Advanced Building Core Performance Guide" (eller motsvarande USBGC-godkänd standard för projekt utanför USA).

 

Se detaljerat krav: klicka här

Our contribution

Byggnader uppförda med Leca Block har en tung stomme. Tunga stommar lagrar värme vilket motverkar snabba temperatursvängningar. Med rätt styrning leder detta till lägre effektbehov för uppvärmning och ventilation. Murade konstruktioner har dessutom hög lufttäthet. Konstruktioner med Isoblock har mycket goda isoleregenskaper vilket ökar energieffektiviteten.

Täthetsmätning och termografering har gjorts på ett referensobjekt byggt med Leca Lättklinker. Se rapport nedan.

murade_hus