leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar till poäng i LEED V4 gällande Construction and demolition waste management planning (prerequisite).

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Prerequisite

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Minska bygg- och rivningsavfall som läggs i avfallsdeponier och förbränningsanläggningar genom att återanvända och återvinna material.

Bedömningskriterier

En plan för hantering av bygg- och rivningsavfall ska genomföras. Planen ska ange om olika material separeras eller kombineras samt beskriva omläggningsstrategier som planeras för projektet. Åtminstone fem olika materialtyper ska vara avsedda för separat avfallshantering och det ska uppskattas en ungefärlig procentsats hur stor del av det totala projektet som detta avfall utgör. I planen ska det framgå en beskrivning vart materialet ska fraktas och hur återvinningsanläggningen ska bearbeta materialet.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca Block levereras på returpall och plastemballaget ska sorteras som mjukplast alternativt som brännbart för energiåtervinning. Leca Block kan användas hela eller krossade i skelettjord och andra fyllningar.

Isoblock levereras för närvarande på engångspall. Pallarna sorteras som brännbart för energiåtervinning och plastemballaget ska sorteras som mjukplast alternativt brännbart för energiåtervinning.

leca_vägg