leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar till poäng i LEED V4 gällande Building product disclosure and optimization - material ingredients.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Leca lättklinker är ett naturmaterial och innehåller inga farliga ämnen. Företagets produkter, så som Leca Block, finns registrerade i BASTA -registret vilket verifierar att de krav och riktlinjer som ställs av Kemikalieinspektionen och i den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH efterlevs.

Syfte

Att uppmuntra användningen av produkter och material för vilka livscykelinformation är tillgänglig, och som redovisar livscykelpåverkan från miljö, ekonomi, sociala konsekvenser. Att belöna projektteam som väljer produkter med förtecknade kemiska ingredienser som använder en accepterad metod samt för att de väljer produkter som har verifierats att minimera användningen och skapandet av skadliga ämnen. Att belöna tillverkare av råvaror som tillverkar produkter med verifierad förbättrad livscykelpåverkan.

Bedömningskriterier

Alternativ 1: rapportering av materialinnehåll (1 poäng)

Projektet måste använda minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som visar att produktens kemiska innehåll är minst 0,1 % (1 000 ppm).

Alternativ 2: optimering av materialinnehåll (1 poäng)

Produkterna måste dokumentera optimeringen av materialinnehållet till minst 25 % av det totala värdet, i kostnad, för permanent installerade produkter i projektet. En metod som erkänns av LEED är REACHoptimering. När en produkt inte innehåller någon ingrediens som finns listad i REACH-förordningen eller i kandidatförteckningen värderas den till 100 % av kostnaden för beräkningen.

Alternativ 3: optimering av produkttillverkarens leveranskedja (1 poäng)

Tillverkare måste ägna sig åt validerade kraftfulla säkerhets- hälso- och riskprogram med oberoende tredjepartsverifikation för leveranskedjan. Extra alternativ: produkter som anskaffats (utvinns, tillverkas, köps) inom 160 km från projektplatsen utvärderas till 200 % av sin grundläggande bidragande kostnad.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca lättklinker är ett naturmaterial och innehåller inga farliga ämnen. Produkterna finns registrerade i BASTA -registret vilket verifierar att de krav och riktlinjer som ställs av Kemikalieinspektionen och i den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH efterlevs.

Produkterna är även bedömda i Byggvarubedömningen  och SundaHus  som är fristående bedömningsverktyg. Dessa har något fler bedömningskriterier, se vidare på respektive webbsida.

leca_murad_vägg