isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i LEED v4 gällande kriteriet Thermal comfort.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER har produkter för värmeisolering som på ett avgörande sätt bidrar till jämn och behaglig inomhustemperatur och produkter för lufttäthet som bidrar till inomhusmiljöer utan besvärande luftdrag.

Syfte

Att främja brukarnas produktivitet, komfort och välbefinnande genom god termisk komfort.

Bedömningskriterier

Projektet måste uppfylla kraven för både design och styrning av termisk komfort. Byggnaden måste designas (uppvärmning, ventilation, luftkonditioneringssystem, klimatskal) för att uppfylla kraven i särskilda standarder för termisk komfort (ASHRAE-standarden 55-2010 eller ISO- och CEN standarderna).

Dessutom måste termisk komfortreglering finnas för minst 50 % av brukarnas individuella utrymmen. För alla utrymmen som ska delas av många kan en gemensam termisk komfortreglering installeras. Med termisk komfortreglering kan brukarna, oavsett om det är individuella eller gemensamma utrymmen, justera minst ett av följande i sin lokala miljö: lufttemperatur, strålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet.

 

Se detaljerat krav: klicka här

 

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs värmeisoleringsprodukter bidrar till att väggar, golv och tak får en jämn och behaglig temperatur och att såväl bostäder som lokaler får rum med minimala temperaturvariationer mellan olika delar av rummet.

ISOVERs produkter för lufttätning av klimatskärmen bidrar till en behaglig inomhusmiljö utan besvärande luftdrag.