isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i LEED v4 gällande kriteriet Optimize energy performance.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 18 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs produkter för värmeisolering och lufttäthet bidrar på ett avgörande sätt till låg energianvändning i energieffektiva byggnader.

Syfte

Att uppnå ökad nivå energiprestanda bortom nuvarande energiregler för att minska miljömässiga och ekonomiska skador i samband med överdriven energianvändning. (Högsta poäng kan erhållas)

Bedömningskriterier

Upprätta mål gällande energiprestandan för byggnaden. Målet måste fastställas som kW per kvadratmeter-år av levererad energi till byggnaden.

Alternativ 1: Energisimulering av hela byggnaden

Analysera effektivitetsåtgärder under projekteringsskedet och visa på hur resultatet avgör designbeslut. Använd energisimulering av effektivitetsmöjligheter, tidigare energisimuleringar för liknande byggnader eller publicerad data (t.ex. Advanced Energy Design Guides) från analyser för liknande byggnader. Analysera effektivitetsåtgärder, med inriktning på belastningsreduktion och lämpliga VVS-relaterade strategier.

Kriteriet följer samma metod och standarder som används i LEED kriteriet "Minimum energy performance (prerequisite)". Poäng delas ut enligt procentandel förbättring av energiprestandan (se tabell nedan).

 Table 1. Points for percentage improvement in energy performance

Alternativ 2: ”Prescriptive compliance”

Detta alternativ kräver överensstämmelse med antingen "ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide" (eller motsvarande USBGC-godkänd standard för projekt utanför USA).

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs produkter används för värmeisolering i väggar, golv och tak, för att ge tunna konstruktioner med god isoleringsförmåga samt för att minimera köldbryggor i klimatskärmen. Det finns även isolerprodukter för att minska energiförluster från ventilationskanaler och rörledningar.

ISOVER har även produkter för lufttätning som på ett effektivt sätt minskar värmeförluster som uppstår vid luftläckage.

ISOVER tillhandahåller beräkningsprogram för dimensionering av värmeisolering i väggar, golv och tak samt för rörledningar och ventilationskanaler.