isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i LEED v4 gällande kriteriet Integrative Process.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Genom att använda BIM (Building Information Modelling) kan objekten och ritningarna för Saint-Gobains lösningar och system hjälpa till i modellutvecklingen.

 

Syfte

Att stödja kostnadseffektiva projektresultat med hög prestanda genom en tidig analys av sambanden mellan systemen.

Bedömningskriterier

Att identifiera och använda möjligheter att uppnå synergieffekter mellan discipliner och byggnadssystem för energi- och vattenrelaterade system med början i förprojekteringen och vidare genom designfaserna. Att använda analyser för att informera om OPR (owner’s project requirements), BOD (basis of design), designdokument och konstruktionsdokument.

För kriteriet "Energirelaterade system, upptäckt" måste en preliminär energimodelleringsanalys genomföras före den schematiska designen som utforskar hur man minskar energibelastningar i byggnader och uppnår relaterade hållbara mål genom att ifrågasätta standardantaganden. Minst två potentiella strategier som har samband med förhållanden på platsen, form, storlek och orientering, grundläggande egenskaper för klimatskal, ljusnivåer, termiska komfortintervall, behovet av "Plug and process load", programmatiska och operativa parametrar måste bedömas.

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

 ISOVER har flera innovativa konstruktionslösningar publicerade på BIM-object®. 

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Webbsida med förslag på isolering för olika konstruktioner med redovisade U-värden.

ISOVERs konstruktionslösningar inom BIM-object®.