isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i LEED v4 gällande kriteriet Construction and demolition waste management.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER kan leverera isolerprodukter med specialbeställda format vilket begränsar uppkomsten av spill på byggarbetsplatser. ISOVER samarbetar även med ett återvinningsföretag som samlar in isolerspill på byggarbetsplatser för återvinning.

Syfte

Minska bygg- och rivningsavfall som läggs i avfallsdeponier och förbränningsanläggningar genom att återanvända och återvinna material.

Bedömningskriterier

Projektet måste återvinna och/eller ta tillvara ofarliga bygg- och rivningsmaterial. Beräkningarna kan vara vikt eller volym med följande alternativ:

Alternativ 1: omdirigering av bygg- och rivningsmaterial.

  • Omdirigera 50 % och tre materialflöden (1 poäng)
  • Omdirigera 75 % och fyra materialflöden (2 poäng)

Alternativ 2: minskning av det totala avfallet (inte mer än 12,2 kg avfall per m2 av byggnadens golvyta). (2 poäng)

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER kan leverera glasullsisolering med specialbeställda format anpassade efter behoven i aktuellt byggobjekt. Med rätt längd och bredd minskar behovet av kapning på byggarbetsplatsen, vilket minimerar uppkomsten av spill.

ISOVER InsulSafe® installeras på plats genom att produkten blåses på plats av lösullsinstallatör och generar inget avfall på byggarbetsplatsen.

ISOVER samarbetar med RagnSells och erbjuder kunder omhändertagande av isolerspill som uppstår på byggarbetsplatser genom att sköta insamling, transport och återvinning. Syftet är att förbättra flödet och återanvändningen av isolerspillet genom att använda materialet i nya applikationer och därmed minska mängden som går till deponi.