isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i LEED v4 gällande kriteriet Building product disclosure and optimization - material ingredients.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Isoleringsprodukter från ISOVER är inte klassade eller märkningspliktiga enligt REACH.

Syfte

Att uppmuntra användningen av produkter och material för vilka livscykelinformation är tillgänglig, och som redovisar livscykelpåverkan från miljö, ekonomi, sociala konsekvenser. Att belöna projektteam som väljer produkter med förtecknade kemiska ingredienser som använder en accepterad metod samt för att de väljer produkter som har verifierats att minimera användningen och skapandet av skadliga ämnen. Att belöna tillverkare av råvaror som tillverkar produkter med verifierad förbättrad livscykelpåverkan.

Bedömningskriterier

Alternativ 1: rapportering av materialinnehåll (1 poäng)

Projektet måste använda minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som visar att produktens kemiska innehåll är minst 0,1 % (1 000 ppm).

Alternativ 2: optimering av materialinnehåll (1 poäng)

Produkterna måste dokumentera optimeringen av materialinnehållet till minst 25 % av det totala värdet, i kostnad, för permanent installerade produkter i projektet. En metod som erkänns av LEED är REACHoptimering. När en produkt inte innehåller någon ingrediens som finns listad i REACH-förordningen eller i kandidatförteckningen värderas den till 100 % av kostnaden för beräkningen.

Alternativ 3: optimering av produkttillverkarens leveranskedja (1 poäng)

Tillverkare måste ägna sig åt validerade kraftfulla säkerhets- hälso- och riskprogram med oberoende tredjepartsverifikation för leveranskedjan. Extra alternativ: produkter som anskaffats (utvinns, tillverkas, köps) inom 160 km från projektplatsen utvärderas till 200 % av sin grundläggande bidragande kostnad.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Alt 1:

ISOVER har genom eBVD 2015 dokumenterat sina produkters kemiska innehåll ner till 1000 ppm.

Alt 2:

ISOVER isoleringsprodukter innehåller inga farliga ämnen (SVHC), enligt villkoren i REACH i koncentrationer högre än 0,1 viktprocent. För ISOVERs standardprodukter av glasull finns dokumentation i form av byggvarudeklarationer enligt eBVD 2015 och produkterna är registrerade i BASTA. Flera produkter är även bedömda i Byggvarubedömningen och SundaHus som är fristående bedömningsverktyg. ISOVER arbetar fortlöpande med att få produkter och system bedömda och uppdaterade i dessa miljödatabaser. ISOVERs inbyggda isolerprodukter kräver ingen skötsel under byggnadens driftskede. Produkterna är CE-märkta i enlighet med harmoniserade Europastandarder och har prestandadeklarationer.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

miljöbedömning_av_produkter

Webbsida med egendeklarationer och tredjepartsbedömningar av ISOVERs produkter.

ISOVER tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om sina produkter via byggsektorns olika redovisningssystem.