isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVER bidrar till poäng i LEED v4 gällande kriteriet Acoustic performance.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs isolering bidrar på ett avgörande sätt till att dämpa störande luftljud från angränsande rum eller från bullriga utomhusmiljöer. ISOVER har även produkter som effektivt dämpar störande ljud från ventilationsanläggningar.

Syfte

Att tillhandahålla arbetsytor och klassrum som främjar välbefinnande, produktivitet och kommunikation genom en effektiv akustikdesign.

Bedömningskriterier

För alla utrymmen där personer vistas måste projektet uppfylla speciella krav för:

  • Bakgrundsljud från uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC)
  • Ljudisolering
  • Efterklangstid
  • Ljudförstärkning och maskering

 

Se detaljerat krav: klicka här

  • För skolor extra fokus på strängare krav när det gäller HVAC bakgrundsljud och ljudöverföring.
  • För sjukvård extra fokus och strängare krav när det gäller talavskildhet, ljudisolering, bakgrundsljud, akustikytor och ljud utifrån.

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs isolering kan användas vid ljudisolering av väggar, golv och tak, samt i ventilationskanaler för dämpning av fläktljud. Isoleringen minskar ljudöverföringen mellan angränsande rum och bullriga utomhusmiljöer och bidrar därmed till en förbättrad ljudmiljö.

ISOVER tillhandahåller information om ljudreduktion för väggar på sin hemsida.

ISOVERs produkter är en del av Saint-Gobain Silent Wall som är det enda systemet för ytterväggar som uppfyller kraven i gällande version av Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Fasadsystemet är P-märkt.