Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i LEED V4 gällande PBT Source Reduction – Lead, Cadmium, and Copper

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Vår skiva Gyproc XRoc är en blyfri gipsskiva som ersätter den traditionella blyskivan i väggar som utsätts för röntgenstrålning. 

Syfte

Att minska utsläppen av persistenta bioackumulerande och toxiska (PBT) kemikalier associerade med byggnadsmaterialets livscykel.

Bedömningskriterier

*Gäller endast Healthcare manualen

Ange substitut för material som tillverkas med bly, kadmium och koppar.

Bly: Ange och använd blyfri takläggning. Ange och använd elektrisk ledning och kabel med blyinnehåll på mindre än 300ppm. Ingen inredning eller färg som innehåller bly får föreskrivas.

Kadmium: Inredning eller färg som innehåller avsiktligt tillsatt kadmium får inte föreskrivas eller användas i projektet.

Koppar och kopparrör: Minska eller eliminera förekomsten av kopparkorrosion.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc XRoc röntgenskyddsskivor är blyfria, skräddarsydda gipsskivor som innehåller bariumsulfat. När skivorna används tillsammans med ProMix XRoc spackel, som även det innehåller bariumsulfat, ger systemet ett fullgott skydd mot röntgenstrålning. Systemet är anpassat för väggar i vårdlokaler där det finns behov av röntgenskydd.

Gyproc XRoc röntgenskyddsskivor

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier