Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i LEED V4 gällande Minimum acoustic performance (prerequisite for Schools)

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
"Required" i manualen för skolor: LEED BD+C: Schools

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc erbjuder lösningar för ljudisolering för att minska oönskad ljudöverföring från ett utrymme till ett annat.

Syfte

Att tillhandahålla klassrum som förenklar kommunikationen mellan lärare och elev, samt mellan eleverna, med hjälp av effektiv akustisk design. (Gäller endast skolor)

Bedömningskriterier

HVAC-bakgrundsljud: Uppnå maximal bakgrundsljudnivå på 40 dBA från värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i klassrum och andra utbildningsområden.

Ljud utifrån: För högljudda platser (peak-hour Leq above 60 dBA during school hours) åtgärnda akustiken akustiken för att minimera ljudintrång från yttre källor och kontrollera ljudöverföring mellan klassrum och andra utbildningsplatser.

Efterklangstid: Följ kraven för efterklangstid som anges som Option 1 och Option 2 i kriteriet.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc innerväggssystem av gipsskivor och stålprofiler som XR-regel och AC-profiler används för att förbättra ljudisoleringen mellan intilliggande områden inom samma fastighet eller mellan angränsande fastigheter. Ljudisoleringen minskar ljudöverföringen från ett rum till ett annat. Ett system med gipsskivor kan ge ljudisolering på mellan 35 och 80 dB (Rw). Vi erbjuder också lösningar för att reducera stegljuden mellan våningsplan.