Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i LEED V4 gällande Design for flexibility

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc lösningar för lätta innerväggar är flexibla och enkla att montera och demontera.

Syfte

Att spara resurser i samband med byggande och förvaltning av byggnader genom att designa för flexibilitet och att det ska vara lätt att göra framtida anpassningar samt för livslängden på komponenter och enheter.

Bedömningskriterier

Öka byggnadens flexibilitet och förmåga att enkelt anpassas under byggnadens livstid genom att använda minst tre av strategierna som beskrivs i LEED, t.ex. designa för framtida vertikal expansion på minst 75 % av taket och användning av demonterbara skiljeväggar på 50 % av tillämpliga områden.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Våra lättviktslösningar, t.ex. konstruktioner med gipsskivor, är lätta att demontera och flytta. Genom att belastningen minskar på byggnadernas fundament bidrar de till att förenkla för framtida utbyggnader. Den låga vikten för system med gipsskivor innebär att de kan byggas in var som helst i byggnaden utan att man behöver ändra byggnadens konstruktionsdelar och lastbärande delar, vilket ger full frihet när det gäller design och omstrukturering.

I Gyproc anvisningar får projektörerna de lösningar som krävs för att skapa ett effektivt och flexibelt byggprojekt samtidigt som säkerhet, komfort, och inneklimatet säkras för slutanvändaren.

Gyproc lösningar för lätta innerväggar