Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i LEED V4 gällande Construction indoor air quality management plan

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc gipsskivor är anpassade till svenska standardmått vilket minskar behov av kapning och uppkomst av damm på arbetsplats. Leverans av specialmått är också möjlig vilket även reducerar damning.

Syfte

Att bidra till välbefinnandet för byggnadsarbetare och de som vistas i byggnaden genom att minska luftkvalitetsproblem inomhus i samband med byggande och renovering.

Bedömningskriterier

På projektnivå delas denna poäng ut vid utveckling och implementering av en förvaltningsplan för inomhusluftens kvalitet (IAQ) när byggnaden konstrueras och innan den brukas. Planen måste innehålla en lista med krav, i synnerhet: skydda absorberande material från fuktskador som förvaras och monteras på plats.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc gipsskivor är lätta att kapa med kniv vilket inte bildar så mycket byggdamm som många andra byggskivor. Då vi också erbjuder formatsågade skivor så minimerar även behovet av kapning på byggarbetsplats.  Gyproc har fuktbeständiga produkter samt lösningar som förhindrar kondens och förbättrar skyddet mot mögeltillväxt. Gipsskivor emitterar heller inte koldioxid, VOC eller andra gaser som är skadliga för byggarbetare. Gyproc hanterings- och monteringsanvisningar bör alltid följas.

En av de viktigaste egenskaperna hos naturligt gips är förmågan att reglera luftfuktighet inomhus. Saint-Gobain Gyproc har fuktbeständiga produkter samt lösningar som förhindrar kondens och förbättrar skyddet mot mögeltillväxt. Vissa rum i ett hus alstrar mer fukt genom daglig aktivitet, speciellt badrum och kök.

Gyproc har fuktbeständiga lösningar