Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i LEED V4 gällande Building product disclosure and optimization - material ingredients

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc produkter är inte klassificerade eller märkningspliktiga enligt REACH. Samtliga produkter är registrerade i BASTA och bedömda i Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Gyproc tillverkar gipsskivor på fyra orter i Norden och därmed kan Gyproc också bidra till extra alternativet gällande avstånd till byggarbetsplats beroende på det geografiska läget.

Syfte

Att uppmuntra användningen av produkter och material för vilka livscykelinformation är tillgänglig, och som redovisar livscykelpåverkan från miljö, ekonomi, sociala konsekvenser. Att belöna projektteam som väljer produkter med förtecknade kemiska ingredienser som använder en accepterad metod samt för att de väljer produkter som har verifierats att minimera användningen och skapandet av skadliga ämnen. Att belöna tillverkare av råvaror som tillverkar produkter med verifierad förbättrad livscykelpåverkan.

Bedömningskriterier

Alternativ 1: rapportering av materialinnehåll (1 poäng)

Projektet måste använda minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som visar att produktens kemiska innehåll är minst 0,1 % (1 000 ppm).

Alternativ 2: optimering av materialinnehåll (1 poäng)

Produkterna måste dokumentera optimeringen av materialinnehållet till minst 25 % av det totala värdet, i kostnad, för permanent installerade produkter i projektet. En metod som erkänns av LEED är REACHoptimering. När en produkt inte innehåller någon ingrediens som finns listad i REACH-förordningen eller i kandidatförteckningen värderas den till 100 % av kostnaden för beräkningen.

Alternativ 3: optimering av produkttillverkarens leveranskedja (1 poäng)

Tillverkare måste ägna sig åt validerade kraftfulla säkerhets- hälso- och riskprogram med oberoende tredjepartsverifikation för leveranskedjan. Extra alternativ: produkter som anskaffats (utvinns, tillverkas, köps) inom 160 km från projektplatsen utvärderas till 200 % av sin grundläggande bidragande kostnad.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Alternativ  1:

Gyproc har genom byggvarudeklarationen eBVD 2015 dokumenterat våra produkters kemiska innehåll ner till 1000 ppm.

Alternativ  2:

Ingen av Gyproc produkter innehåller farliga ämnen (SVHC), enligt villkoren i REACH, i koncentrationer högre än 0,1 viktprocent. För samtliga produkter finns dokumentation i form av byggvarudeklarationer enligt eBVD 2015 och produkterna är registrerade i BASTA. Produkterna är även bedömda i Byggvarubedömningen och SundaHus som är fristående bedömningsverktyg. Produkterna är CE-märkta i enlighet med harmonierade Europastandarder och har prestandadeklarationer. Redan i utvecklingsprocessen av en ny produkt görs miljö– och hälsomässiga utvärderingar gällande de ingående komponenterna.

Extra alternativ:

Gyproc kan i många fall, beroende på byggarbetsplatsens geografiska läge, även bidra till extra alternativet. Gyproc har produktionsanläggning på fyra orter i Norden vilket täcker ett visst geografiskt område.

Gyproc produkterna är registrerade i BASTA