Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i LEED V4 gällande Building product disclosure and optimization - environmental product declarations

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc har EPD:er på mer än 90 % av produkterna som är  produktspecifika och baseras på livscykelanalyser från vaggan-till-grav. De är framtagna enligt EN 15804 och tredjepartsverifierande. Våra gipsskivor tillverkas på fyra orter i Norden och därmed kan Gyproc också bidra till extra alternativet gällande avstånd till byggarbetsplats beroende på det geografiska läget.

Syfte

Att uppmuntra användningen av produkter och material med tillgänglig livscykelinformation och med miljömässig, ekonomisk och socialt föredragen livscykelpåverkan. Att belöna projektgrupper som väljer produkter från tillverkare som producerar produkter med verifierad förbättrad miljölivscykelpåverkan.

Bedömningskriterier

Två aspekter ingår i denna poäng: avslöja resultatet av din livscykelanalys (LCA) med hjälp av miljövarudeklarationen och påvisa en minskning av miljöpåverkan.

Alternativ 1. Miljövarudeklaration (EPD) (1 poäng)

I sin helhet måste projektet använda minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som uppfyller ett av bedömningskriterierna nedan.

  1. Produkter som är allmänt tillgängliga, har en kritiskt granskad livscykelanalys som överensstämmer med ISO 14044 som omfattar minst en vagga-till-port-bedömning (värderad ¼)
  2. Miljövarudeklaration som överensstämmer med ISO 14025, 14040, 14044 och EN 15804 eller ISO 21930 och som har minst en vagga-till-port-bedömning:
    • 2.1 Företagsövergripande (allmän) EPD – Produkter med certifiering från tredjepart (Typ III) (värderad ½ )
    • 2.2 Produktspecifik typ III EPD – Produkter med certifiering från tredjepart (Typ III) (värderad 1)

Alternativ 2. Minskad miljöpåverkan – multiattributoptimering (1 poäng)

För 50 % av det totala värdet av permanent installerade produkter, i kostnad, måste projektet använda produkter som certifierats av tredjepart som påvisar en minskad påverkan, under genomsnittet i branschen, inom minst tre olika miljökonsekvenser med LCA-metoden.

Extra alternativ: produkter som anskaffats (utvinns, tillverkas, köps) inom 160 km från projektplatsen utvärderas till 200 % av sin grundläggande bidragande kostnad.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Alternativ 1 och 2

Då vi har EPD:er är på mer än 90 % av våra produkter så bidrar vi med ett antal EPD:er vid val av ett väggsystem från Saint-Gobain.

Våra EPD:er är produktspecifika och baseras på livscykelanalyser ur ett vagga-till-grav-perspektiv. De är framtagna enligt EN 15804 och är tredjepartsverifierande. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra EPD:er och minimera vår miljöpåverkan.

Samtliga våra produkter finns också registrerade som elektroniska byggvarudeklarationer i byggmaterialindustriernas databas för eBVD:er enligt reglerna för eBVD 2015

Extra alternativ:

Gyproc kan i många fall, beroende på byggarbetsplatsens geografiska läge, även bidra till extra alternativet. Gyproc har produktionsanläggning på fyra orter i Norden vilket täcker ett visst geografiskt område.

Gyproc har EPD:er på mer än 90 % av produkterna

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier