Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i LEED V4 gällande Building life-cycle impact reduction

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Lättbyggnadssystem från Gyproc innebär många fördelar för miljön vid nybyggnad, renovering och tillbyggnad. Dessa redovisas bland annat i våra EPD:er.

Syfte

Att uppmuntra anpassad återanvändning och optimera miljöprestandan för produkter och material.

Bedömningskriterier

Ett av följande alternativ måste uppnås:

Alternativ 1 "Historisk återanvändning av byggnaden" (5 poäng)

Att bevara den befintliga byggnadsstrukturen, klimatskalet och icke bärande element i en historisk byggnad, eller bidra till att bibehålla historiskt distrikt (k-märkta byggnader)

Alternativ 2 "Renovering av övergiven eller skadad byggnad" (5 poäng)

Att bevara minst 50 % av den befintliga byggnadens yta, inneslutning och invändiga konstruktionsdelar om de uppfyller lokala kriterier för övergivna eller skadade byggnader

Alternativ 3 "Byggnad och materialåtervinning" (2-4 poäng)

Att återanvända eller ta tillvara byggnadsmaterial på plats eller utanför anläggningen.

Alternativ 4 "Livscykelbedömning på hela byggnaden" (3 poäng)

För nybyggnation ska en livscykelanalys (LCA) för hela byggnaden ska utföras. Livscykelanalysen måste uppvisa minst 10 % minskning jämfört med en referensbyggnad, i minst tre av de sex kategorierna (inklusive global uppvärmningspotential). Samtidigt får ingen växelverkan observeras (ingen ökning på mer än 5 % jämfört med en referensbyggnad i andra kategorier)

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Alternativ 1

Våra materials låga vikt innebär att de är mycket lämpliga för inredning av historiska byggnader och för renovering av övergivna byggnader. Den låga lasten som utövas innebär att de inte påverkar byggnadens strukturella kapacitet. Tack vare våra lättviktsmaterial kan konstruktionsdelarna (byggnadsstommen och fundamentet) reduceras i vikt och tjocklek eftersom de väger mindre.

Alternativ 3

Våra gipsskivor är designade för att mineral- eller glasullsisolering och metallkomponenter enkelt ska kunna återvinnas vid demontering, enligt alternativ 3 Byggnads- och materialåtervinning.

Alternativ 4

Vi har även EPD:er för mer än 90 % av våra skivor och tillhörande stålsortiment. Våra lättviktslösningar medför låg energiförbrukning och CO2-utsläpp under tillverkning och transport jämfört med andra traditionella byggnadsmaterial. Våra gipsskivor innehåller bara cellulosa i den yttre kartongen. Därför kan 100 % av skivan återvinnas. Saint-Gobains miljöinnovationspolicy skapar värde för våra kunder genom att vi utvecklar och distribuerar innovativa produkter och lösningar som bidrar till att minska miljöpåverkan från byggnader och infrastrukturer över hela livscykeln: en viktig aspekt för att hjälpa till att uppnå minskningen på 10 % som krävs för den här poängen.

Minskning av byggnadens livs-cykel påverkan med Gyproc