Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i LEED V4 gällande Acoustic performance

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc erbjuder systemlösningar som möter de krav som ställs i BBR och Svensk ljudstandard. Dessa finns beskrivna i Gyproc Handbok och på gyproc.se.

Syfte

Att tillhandahålla arbetsytor och klassrum som främjar välbefinnande, produktivitet och kommunikation genom en effektiv akustikdesign.

Bedömningskriterier

För alla utrymmen där personer vistas måste projektet uppfylla speciella krav för:

  • Bakgrundsljud från uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC)
  • Ljudisolering
  • Efterklangstid
  • Ljudförstärkning och maskering

 

Se detaljerat krav: klicka här

  • För skolor extra fokus på strängare krav när det gäller HVAC bakgrundsljud och ljudöverföring.
  • För sjukvård extra fokus och strängare krav när det gäller talavskildhet, ljudisolering, bakgrundsljud, akustikytor och ljud utifrån.

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc erbjuder flertalet olika lösningar för förbättrad akustisk absorption. Gyproc innerväggssystem av gipsskivor och stålprofiler som XR-regel och AC-profiler används för att förbättra ljudisoleringen mellan intilliggande områden inom samma fastighet eller mellan angränsande fastigheter. Ljudisoleringen minskar ljudöverföringen från ett rum till ett annat. Ett system med gipsskivor kan ge ljudisolering på mellan 35 och 80 dB (Rw). Vi erbjuder också lösningar för att reducera stegljuden mellan våningsplan. Liksom för alla konstruktioner är det mycket viktigt att fogarna runt väggarna är tätade och att omgivande eller angränsande väggar också har uppgraderats för att förhindra ljudöverföring genom den svagaste delen i konstruktionen.

Gyproc innerväggssystem för förbättrad akustisk absorption