Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers komfortgolv bidrar till poäng i LEED gällande kriteriet Thermal comfort.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber komfortgolv har en bra distribution av värme vilket bidrar till en hög termisk komfort.

Syfte

Att främja brukarnas produktivitet, komfort och välbefinnande genom god termisk komfort.

Bedömningskriterier

Projektet måste uppfylla kraven för både design och styrning av termisk komfort. Byggnaden måste designas (uppvärmning, ventilation, luftkonditioneringssystem, klimatskal) för att uppfylla kraven i särskilda standarder för termisk komfort (ASHRAE-standarden 55-2010 eller ISO- och CEN standarderna).

Dessutom måste termisk komfortreglering finnas för minst 50 % av brukarnas individuella utrymmen. För alla utrymmen som ska delas av många kan en gemensam termisk komfortreglering installeras. Med termisk komfortreglering kan brukarna, oavsett om det är individuella eller gemensamma utrymmen, justera minst ett av följande i sin lokala miljö: lufttemperatur, strålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet.

 

Se detaljerat krav: klicka här

 

Vårt bidrag till kriteriet

Webers komfortgolv har en bra distribution av värme vilket bidrar till en hög termisk komfort. Tack vare den tunna pågjutningen blir golven snabbreglerade och ställer snabbt om vid ändringar i omgivande förutsättningar, exempelvis plötslig solinstrålning. Den underliggande värmeisoleringen minskar värmeläckage till angränsande konstruktioner. Allt detta bidrar till en optimal upplevelse för dem som vistas i rummet.