Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers hantering av golvprodukter som levereras med pumpbilar bidrar till poäng i LEED gällande kriteriet Construction and demolition waste management planning.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Prerequisite

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Minska bygg- och rivningsavfall som läggs i avfallsdeponier och förbränningsanläggningar genom att återanvända och återvinna material.

Bedömningskriterier

En plan för hantering av bygg- och rivningsavfall ska genomföras. Planen ska ange om olika material separeras eller kombineras samt beskriva omläggningsstrategier som planeras för projektet. Åtminstone fem olika materialtyper ska vara avsedda för separat avfallshantering och det ska uppskattas en ungefärlig procentsats hur stor del av det totala projektet som detta avfall utgör. I planen ska det framgå en beskrivning vart materialet ska fraktas och hur återvinningsanläggningen ska bearbeta materialet.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber levererar bulkmaterial i tankbilar utan emballage vilket minimerar avfallet. Överskottsmaterial återtas av pumpbilar och används till andra byggprojekt. För säckprodukter ska säcken sorteras som brännbart och plasten som mjukplast. Weber är anslutet till ett returpallsystem samt till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för effektiv återvinning av säck och plast.