Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers arbete med dammreducering av produkter bidrar till poäng i LEED gällande kriteriet  Construction activity pollution prevention.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Required

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att minska föroreningar från byggprocessen genom att kontrollera förorening till mark, vattensedimentation och luftburet damm.

Bedömningskriterier

Skapa och implementera en erosions- och sedimenteringsplan för alla byggrelaterande aktiviter som är kopplade till projektet. Planen måste överensstämma med erosions- och sedimenteringskraven (2012) för den amerikanska miljöskyddsmyndighetens (EPA), Construction General Authorization (CGP) eller likvärdiga lokala krav beroende på projektets placering. Projekt måste tillämpa CGPs regler oavsett storlek på projektet. Planen måste även beskriva de genomförda åtgärderna.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Webers pumpbilar arbetar med slutna materialhanteringssystem vilket minimerar mängden damm på arbetsplatsen.

Vid användning av småsäck är merparten av våra produkter dammreducerade.