Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Quality views

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Saint-Gobain erbjuder ett brett utbud av glasprodukter med olika ljustransmission, färg, neutralitet, storlek och reflektionsgrad som ger brukarna god ublick.

Syfte

Att ge brukarna en koppling till den naturliga utomhusmiljön genom god utblick.

Bedömningskriterier

Alternativ 1 "assess": EPDn/miljödeklarationen (1 poäng)

75% av allt regelbundet utnyttjad golvyta ska ha en direkt sikt utomhus. Glaset måste ge en tydlig utblick och inte hindras av exempelvis fibrer, mönstrat glas eller annat som kan förvränga färgbalansen. Dessutom måste 75% allt regelbundet utnyttjad golvyta uppfylla minst två av följande fyra punkter gällande utblick:

  • Utblick i flera olika riktningar åtminstone 90 grader från varandra
  • Utblick mot minst två av följande: (1) flora, fauna eller himmel; (2) rörelse; och (3) föremål minst 25 meter från glasets utsida
  • Obegränsad utblick belägen inom avståndet av tre gånger huvudhöjden av fönsterglaset
  • Utblick med synfaktor 3 eller högre, enligt definitionen i “Windows and Offices; A study of Office workers Performance & the indoor Environment".

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Saint-Gobain Glass har genom åren tagit fram allt ljusare energiglas, se diagram nedan. Tänk på att g-värde <0,50 knappast längre är möjligt när man använder energiglas med hög ljustransmission

graph_facade

Nedan en lista medförslag på fasaduppbyggnader baserat på fullspektral beräkning i SSF ESBO eller IDA ICE. Med fallande ljustranmission kan man nå mer kostnadseffektiva fasaduppbyggnader och mer utblick. En fasad med iInvändig avskärmning är oftast mer kostnadseffektive än utvändig, enbart solskyddsglas är den billigaste lösningen.

tab_facade

S86 står för utvändig duk Soltis 86 och VS står för invändig duk Verosol Silverscreen

Det finns också dynamiska lösningar från Glassolutions monterade i isolerrutan: Climatop Screen med integrerade persienner och Sageglass med elektrisk toning, samt Microshade som avskärmar solstrålar över en viss solvinkel ger på olika vis en maximal utblick kombinerat med god ljuskvalitet.

 

Vi sätter dessutom en ny standard med världens största glasrutor med mått upp till 18 x 3,21 m. Saint-Gobain Glass följer trenden med stora glasytor inom arkitektur och i byggbranschen, vilket gör att boende kan njuta av utsikten hela dagen och få mer dagsljus.

 

Exempel på lösningar

När det gäller skyltfönster finns det en inbyggd konflikt: Handlare önskar kanske enkelglas för bästa insyn (people on the outside attract prople on the inside), medan exempelvis miljösamordnare ofta förespråkar treglas för att klara energikraven. Om man i tvåglas använder ECLAZ eller Xtreme 70/33 i ytterglaset och ECLAZ i innerglaset når man ner till samma spegling som i ett enkelglas med en obetydlig extra kostnad. Om man i ett treglas använder ECLAZ eller Xtreme 70/33 som ytterglas, dubbelt reflexfria Vision Lite II som mittenglas och ECLAZ som innerglas uppstår förvisso en betydande extra kostnad, men treglasets spegling hamnar mycket nära enkelglasets. På så sätt säkras behoven för såväl handlare som Miljösamordnare.

 

Quality view