Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i LEED V4 gällande optimize energy performance.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 18 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Saint-Gobain Glass erbjuder några av de mest avancerade glasbeläggningarna när det gäller värmeisolering, synlig ljustransmission och solfaktor. Saint-Gobains dubbelglas medför imponerande energibesparingar tack vare de överlägsna värmeegenskaperna: glaset sparar 128 gånger mer energi än vad som går åt för att tillverka glasrutan.

Syfte

Att uppnå ökad nivå energiprestanda bortom nuvarande energiregler för att minska miljömässiga och ekonomiska skador i samband med överdriven energianvändning. (Högsta poäng kan erhållas)

Bedömningskriterier

Upprätta mål gällande energiprestandan för byggnaden. Målet måste fastställas som kW per kvadratmeter-år av levererad energi till byggnaden.

Alternativ 1: Energisimulering av hela byggnaden

Analysera effektivitetsåtgärder under projekteringsskedet och visa på hur resultatet avgör designbeslut. Använd energisimulering av effektivitetsmöjligheter, tidigare energisimuleringar för liknande byggnader eller publicerad data (t.ex. Advanced Energy Design Guides) från analyser för liknande byggnader. Analysera effektivitetsåtgärder, med inriktning på belastningsreduktion och lämpliga VVS-relaterade strategier.

Kriteriet följer samma metod och standarder som används i LEED kriteriet "Minimum energy performance (prerequisite)". Poäng delas ut enligt procentandel förbättring av energiprestandan (se tabell nedan).

 Table 1. Points for percentage improvement in energy performance

Alternativ 2: ”Prescriptive compliance”

Detta alternativ kräver överensstämmelse med antingen "ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide" (eller motsvarande USBGC-godkänd standard för projekt utanför USA).

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Glaset ger energibesparingar inom tre huvudområden:

  • Uppvärmning: genom att minimera energiförlusterna på vintern (lågemissionsglas) sparas stora mängder energi. Ett lågt U-värde leder till minimala värmeförluster genom glasrutan.
  • Luftkonditionering: genom att minimera kylbehovet på sommaren (solregleringsfunktion) sparas energi för luftkonditionering.
  • Belysning: tack vare glasets genomskinlighet och naturliga ljusinsläpp minskar behovet av konstgjord belysning.

 

Det stora utbudet av energieffektiva belagda glaslösningar i serierna COOL-LITE (bland annat COOL-LITE XTREME 70/33), ECLAZ och PLANITHERM (bland annat PLANITHERM XN) har ett brett omfång av U-värden:

  • Ned till 0,5 W/m2K eller 0,09 BTU/hft2°F i trippelglas (CLIMATOP) med en stor variation av g-faktor/SHGC (från 0,10 till 0,70) och synlig ljustransmittans (från mindre än 10 % till mer än 80 %).

 

De låga U-värdena visar våra energieffektiva isoleringsglas som minskar värmeförluster och ger betydande energibesparingar. Saint-Gobain Glass erbjuder senaste generation av lågemissionsglas, ECLAZ, som uppfyller de allra högsta kraven på värmeisolering (Ug-värde på bara 0,5 W/m2K), ljustransmission (upp till 83 %) och solfaktor (upp till 71 %). Den här lösningen ger större flexibilitet för bredare glasytor i nordlig och östlig riktning (där inomhusrum behöver mer ljus) utan att öka värmekostnaderna tack vare den höga energieffektiviteten.

 

Snow Eclaz

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Calumen_Live_Website

Bestäm ljus-, energi-, värme- och ljudegenskaperna för dina glaspartier eller hitta en lämplig glasprodukt till ditt projekt

glass_compass_app

Upptäck vilka besparingar du kan göra när du installerar nya fönster och bestämmer vilket glas som passar bäst i ditt hem.