Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Minimum energy performance

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Prerequisite

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Saint-Gobain Glass är den enda glastillverkaren som släppt fullspektrala data till SSF ESBO och IDA ICE. Det innebär att med våra produkter kan man ta fram mer exakta beräkningar för hela fasaden. Beräkningarna kan dokumenteras för certifiering och exporteras till IDA ICE för beräkning. Observera att varje beräkning är unik, i de här fallen föreskriver man en lösning där ”eller likvärdigt” måste bevisas med en beräkning i SSF ESBO. 

Saint-Gobain har också marknadens ljusaste energiglas. ECLAZ är det enda energiglas på marknaden som faktiskt höjer ljustransmissionen jämfört med floatglaset det ligger på.

Syfte

Att minska miljömässig och ekonomisk skada som uppkommer av överdriven energianvändning genom att uppnå energieffektivitet för byggnaden och dess system.

Bedömningskriterier

Projektets energiprestanda mäts och jämförs med grundläggande prestanda

Alternativ 1: Energisimulering av hela byggnaden

Demonstrera en förbättring på 5 % (för nybyggnation) i omdömet av byggnadens prestanda jämfört med grundläggande bedömning av byggnadens prestanda (med ANSI/ASHRAE/IESNA-standard 90.1-2010 för simuleringen).

Alternativ 2 och Alternativ 3: ”Prescriptive compliance”

Dessa två alternativ kräver överensstämmelse med antingen "ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide" eller "Advanced Building Core Performance Guide" (eller motsvarande USBGC-godkänd standard för projekt utanför USA).

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Saint-Gobain Glass är den enda glastillverkaren som släppt fullspektrala data till SSF ESBO och IDA ICE, vilket möjliggör mer exakta beräkningar för hela fasaden. Beräkningarna kan därför enkelt dokumenteras och exporteras till IDA ICE för beräkning. Observera att varje beräkning är unik, i de här fallen föreskriver man en lösning där ”eller likvärdigt” måste bevisas med en beräkning i SSF ESBO. 

Glaset ger imponerande energibesparingar inom tre huvudområden:

  • Uppvärmning: genom att minimera energiförlusterna på vintern (lågemissionsglas) och genom ökat intag av solljus sparas stora mängder energi. Ett lågt U-värde leder till minimala värmeförluster genom glasrutorna.
  • Luftkonditionering: genom att minimera kylbehovet på sommaren (solregleringsfunktion) så sparas energi för luftkonditionering.
  • Belysning: tack vare glasets genomskinlighet ger det naturliga ljuset ett minskat behov av konstgjord belysning.

Saint-Gobain Glass har genom åren tagit fram allt ljusare energiglas, se diagram nedan. Tänk på att g-värde <0,50 knappast längre är möjligt när man använder energiglas med hög ljustransmission.

u-varde

Tabellen nedan visar förslag på fasaduppbyggnader baserat på fullspektral beräkning i SSF ESBO eller IDA ICE. Med fallande ljustranmission kan man nå mer kostnadseffektiva fasaduppbyggnader och mer utblick. En fasad med invändig avskärmning är oftast mer kostnadseffektiv än en utvändig. Att enbart använda solskyddsglas är oftast den billigaste lösningen.

Table glass comparaison

S86 står för utvändig duk Soltis 86 och VS står för invändig duk Verosol Silverscreen

Det finns också dynamiska lösningar från Glassolutions monterade i isolerrutan: Climatop Screen med integrerade persienner och Sageglass med elektrisk toning, samt Microshade som avskärmar solstrålar över en viss solvinkel ger på olika vis en maximal utblick kombinerat med god ljuskvalitet. Vänligen kontakta oss för mer information.