Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i LEED V4 gällande integrative process.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att stödja kostnadseffektiva projektresultat med hög prestanda genom en tidig analys av sambanden mellan systemen.

Bedömningskriterier

Att identifiera och använda möjligheter att uppnå synergieffekter mellan discipliner och byggnadssystem för energi- och vattenrelaterade system med början i förprojekteringen och vidare genom designfaserna. Att använda analyser för att informera om OPR (owner’s project requirements), BOD (basis of design), designdokument och konstruktionsdokument.

För kriteriet "Energirelaterade system, upptäckt" måste en preliminär energimodelleringsanalys genomföras före den schematiska designen som utforskar hur man minskar energibelastningar i byggnader och uppnår relaterade hållbara mål genom att ifrågasätta standardantaganden. Minst två potentiella strategier som har samband med förhållanden på platsen, form, storlek och orientering, grundläggande egenskaper för klimatskal, ljusnivåer, termiska komfortintervall, behovet av "Plug and process load", programmatiska och operativa parametrar måste bedömas.

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Saint-Gobain Glass erbjuder ett brett urval av glaslösningar som ger näst intill obegränsade designmöjligheter. Saint-Gobain har utvecklat ett stort antal verktyg och mobilappar för att hjälpa dig att hitta det perfekta glaset för ditt projekt.

  • I verktyget Calumen kan du bygga ditt isolerglas och få tillgång till alla värden enligt EN 410 och EN 673. Verktyget hjälper dig beräkna och mäta dina lljus-, energi-, värme- och ljudegenskaper, eller hitta ett lämpligt glas för ditt projekt utifrån de olika egenskaperna.
  • I GlassPro kan du se en rendering av glaset.
  • I SSF ESBO och IDA ICE kan du kombinera våra glas med utvändiga och invändiga avskärmningar och få ut exakta värden för hela fasaden utifrån fullspektrala beräkningar och simuleringar.

 

I Byggvarubedömningen får du tillgång till livcykelanalyser av våra produkter. För riktigt komplicerade frågor står vår arkitektrådgivning ständigt redo.

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Calumen_Live_Website

Bestäm ljus-, energi-, värme- och ljudegenskaperna för dina glaspartier eller hitta en lämplig glasprodukt till ditt projekt

glass_compass_app

Upptäck vilka besparingar du kan göra när du installerar nya fönster och bestämmer vilket glas som passar bäst i ditt hem.