Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Building product disclosure and optimization - environmental product declarations

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Saint-Gobain erbjuder ett stort antal produktspecifika och tredjepartsverifierade EPD:er (miljövarudeklarationer). De omfattar 18 produktfamiljer och över 165 glaskonfigurationer. EPD:erna har verifierats av tredje part och uppfyller kraven i EN 15804. Saint-Gobain lämnar även ut de verifierade deklarationerna för en viss glaskonfiguration på begäran.

Syfte

Att uppmuntra användningen av produkter och material med tillgänglig livscykelinformation och med miljömässig, ekonomisk och socialt föredragen livscykelpåverkan. Att belöna projektgrupper som väljer produkter från tillverkare som producerar produkter med verifierad förbättrad miljölivscykelpåverkan.

Bedömningskriterier

Två aspekter ingår i denna poäng: avslöja resultatet av din livscykelanalys (LCA) med hjälp av miljövarudeklarationen och påvisa en minskning av miljöpåverkan.

Alternativ 1. Miljövarudeklaration (EPD) (1 poäng)

I sin helhet måste projektet använda minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som uppfyller ett av bedömningskriterierna nedan.

  1. Produkter som är allmänt tillgängliga, har en kritiskt granskad livscykelanalys som överensstämmer med ISO 14044 som omfattar minst en vagga-till-port-bedömning (värderad ¼)
  2. Miljövarudeklaration som överensstämmer med ISO 14025, 14040, 14044 och EN 15804 eller ISO 21930 och som har minst en vagga-till-port-bedömning:
    • 2.1 Företagsövergripande (allmän) EPD – Produkter med certifiering från tredjepart (Typ III) (värderad ½ )
    • 2.2 Produktspecifik typ III EPD – Produkter med certifiering från tredjepart (Typ III) (värderad 1)

Alternativ 2. Minskad miljöpåverkan – multiattributoptimering (1 poäng)

För 50 % av det totala värdet av permanent installerade produkter, i kostnad, måste projektet använda produkter som certifierats av tredjepart som påvisar en minskad påverkan, under genomsnittet i branschen, inom minst tre olika miljökonsekvenser med LCA-metoden.

Extra alternativ: produkter som anskaffats (utvinns, tillverkas, köps) inom 160 km från projektplatsen utvärderas till 200 % av sin grundläggande bidragande kostnad.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Alternativ 1:

Under 2016 publicerade Saint-Gobain Building Glass Europe 18 helt nya verifierade EPD:er som omfattar hela vårt produktsortimentet och över 165 olika glaskonfigurationer. Det här är det största antalet EPD:er som publicerats av en glastillverkare eller ett glasbearbetningsföretag.

Deklarationerna beskriver glasets miljöavtryck i detalj, från råmaterialutvinning tills det lämnar fabriken (så kallad ”cradle to gate”), i enlighet med EN 15804 och har verifierats av en oberoende tredje part.

epd_verified

epd list

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Calumen_Live_Website

Bestäm ljus-, energi-, värme- och ljudegenskaperna för dina glaspartier eller hitta en lämplig glasprodukt till ditt projekt

epd_verified

På begäran kan vårt ekoinnovationsteam ta fram erforderliga EPD (miljöproduktdeklarationer) för en viss glaskonfiguration.