sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Thermal comfort

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Tack vare den elektrokromatiska tekniken tonas SageGlass vid behov, från ett mörkt läge som blockerar oönskad värme från solen, till ett klart läge som utnyttjar solenergin maximalt och skapar en termiskt komfortabel miljö året om för brukarna.

Syfte

Att främja brukarnas produktivitet, komfort och välbefinnande genom god termisk komfort.

Bedömningskriterier

Projektet måste uppfylla kraven för både design och styrning av termisk komfort. Byggnaden måste designas (uppvärmning, ventilation, luftkonditioneringssystem, klimatskal) för att uppfylla kraven i särskilda standarder för termisk komfort (ASHRAE-standarden 55-2010 eller ISO- och CEN standarderna).

Dessutom måste termisk komfortreglering finnas för minst 50 % av brukarnas individuella utrymmen. För alla utrymmen som ska delas av många kan en gemensam termisk komfortreglering installeras. Med termisk komfortreglering kan brukarna, oavsett om det är individuella eller gemensamma utrymmen, justera minst ett av följande i sin lokala miljö: lufttemperatur, strålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet.

 

Se detaljerat krav: klicka här

 

Vårt bidrag till kriteriet

Genom de effektiva och dynamiska isolerings- och solkontrollegenskaperna bidrar SageGlass® till värmekomfort såväl på vintern som på sommaren. SageGlass kan i synnerhet hjälpa till att reglera strålningsvärmen i rummet. Observera att SageGlass ska monteras i en högpresterande, lufttät ram med goda isoleregenskaper. För högre isolerförmåga erbjuder vi också treglasfönster.

Living-room-sun

 

Living-room-shade