sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i LEED v4 gällande Optimize Energy Performance.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 18 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Rätt integrerat i konstruktionen kan SageGlass anpassa sig efter yttre klimatförhållanden och brukarnas behov. Energin som krävs för att driva byggnaden minskar eftersom solenergin kan utnyttjas på vintern och stängas ute på sommaren.

Syfte

Att uppnå ökad nivå energiprestanda bortom nuvarande energiregler för att minska miljömässiga och ekonomiska skador i samband med överdriven energianvändning. (Högsta poäng kan erhållas)

Bedömningskriterier

Upprätta mål gällande energiprestandan för byggnaden. Målet måste fastställas som kW per kvadratmeter-år av levererad energi till byggnaden.

Alternativ 1: Energisimulering av hela byggnaden

Analysera effektivitetsåtgärder under projekteringsskedet och visa på hur resultatet avgör designbeslut. Använd energisimulering av effektivitetsmöjligheter, tidigare energisimuleringar för liknande byggnader eller publicerad data (t.ex. Advanced Energy Design Guides) från analyser för liknande byggnader. Analysera effektivitetsåtgärder, med inriktning på belastningsreduktion och lämpliga VVS-relaterade strategier.

Kriteriet följer samma metod och standarder som används i LEED kriteriet "Minimum energy performance (prerequisite)". Poäng delas ut enligt procentandel förbättring av energiprestandan (se tabell nedan).

 Table 1. Points for percentage improvement in energy performance

Alternativ 2: ”Prescriptive compliance”

Detta alternativ kräver överensstämmelse med antingen "ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide" (eller motsvarande USBGC-godkänd standard för projekt utanför USA).

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Mer än 30 % av en byggnads energi försvinner bokstavligen ut genom fönstret. Men det gör den inte med SageGlass®-glasprodukter. Genom att anpassa sig till de yttre klimatförhållandena och brukarnas behov kan SageGlass® minimera energianvändningen eftersom det blir ett minskat behov av uppvärmning på vintern, luftkonditionering på sommaren och elektrisk belysning året om. SageGlass har ett engagerat team som kan medverka i projektet redan från början, vilket bidrar till att säkerställa korrekt utformning för att uppnå önskade energiprestanda.

SageGlass tinted state