sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i LEED v4 gällande Minimum Energy Performance.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Prerequisite

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Tack vare sina dynamiska egenskaper kan SageGlass glassystem ge avsevärda besparingar om de integreras på ett ändamålsenligt sätt i byggnaden.

Syfte

Att minska miljömässig och ekonomisk skada som uppkommer av överdriven energianvändning genom att uppnå energieffektivitet för byggnaden och dess system.

Bedömningskriterier

Projektets energiprestanda mäts och jämförs med grundläggande prestanda

Alternativ 1: Energisimulering av hela byggnaden

Demonstrera en förbättring på 5 % (för nybyggnation) i omdömet av byggnadens prestanda jämfört med grundläggande bedömning av byggnadens prestanda (med ANSI/ASHRAE/IESNA-standard 90.1-2010 för simuleringen).

Alternativ 2 och Alternativ 3: ”Prescriptive compliance”

Dessa två alternativ kräver överensstämmelse med antingen "ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide" eller "Advanced Building Core Performance Guide" (eller motsvarande USBGC-godkänd standard för projekt utanför USA).

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Eftersom SageGlass reglerar mängden solenergi som kommer in i byggnaden reduceras därmed elförbrukning som annars krävs för exempelvis luftkonditionering under sommartid. Med SageGlass förbrukar byggnader mindre energi (och ger därmed mindre utsläpp) och kostar mindre i drift. Dessutom blir det ofta billigare att bygga eftersom det räcker med mindre system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, och det behövs inte några mekaniska solskydd som exempelvis persienner och markiser.

Museum of science