sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i LEED v4 gällande Integrative Process.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att stödja kostnadseffektiva projektresultat med hög prestanda genom en tidig analys av sambanden mellan systemen.

Bedömningskriterier

Att identifiera och använda möjligheter att uppnå synergieffekter mellan discipliner och byggnadssystem för energi- och vattenrelaterade system med början i förprojekteringen och vidare genom designfaserna. Att använda analyser för att informera om OPR (owner’s project requirements), BOD (basis of design), designdokument och konstruktionsdokument.

För kriteriet "Energirelaterade system, upptäckt" måste en preliminär energimodelleringsanalys genomföras före den schematiska designen som utforskar hur man minskar energibelastningar i byggnader och uppnår relaterade hållbara mål genom att ifrågasätta standardantaganden. Minst två potentiella strategier som har samband med förhållanden på platsen, form, storlek och orientering, grundläggande egenskaper för klimatskal, ljusnivåer, termiska komfortintervall, behovet av "Plug and process load", programmatiska och operativa parametrar måste bedömas.

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

För att säkerställa hög prestanda och kostnadseffektiva projekt krävs det att hela projektteamet inleder samarbetet redan på ett tidigt stadie. SageGlass har ett engagerat team som kan ansluta sig till projektet från allra första början och tillsammans med övriga deltagare skapa synergieffekter utifrån hela projektgruppens kunskaper och kreativitet. De kan ge stöd genom hela projektet med allt från att lägga in SageGlass i en första enkel energimodell, till att skapa komplexa energi- och dagsljusanalyser som utreder belysningsbehov och egenskaper hos klimatskalet.

Vi är fullt medvetna om att bygginformationsmodellering (BIM) har inneburit ett genombrott för att förbättra bygg- och underhållsprocesserna och därför har vi tagit fram BIM-objekt.  Dessa erbjuder detaljöversikt och precision, både på en grafisk designnivå och innehållsmässigt. BIM objekten kan hjälpa leverantörer av arkitekt-, teknik och byggtjänster att i modellutvecklingen analysera faktorer som energiförbrukning och belysning, isolervärden och termisk komfort, liksom förväntade drifts- och underhållskostnader.

SageGlass tinted state

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

sageglass_logo

BIM-bibliotek: Ladda ner SageGlass BIM-objekt som hjälp till att utforma ditt projekt