sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Daylight

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Tack vare de dynamiska egenskaperna kan SageGlass reglera inflödet av dagsljus i byggnaden och förbättrar därmed brukarnas välbefinnande.

Syfte

Att genom god tillgång till dagsljus ansluta brukarna till utomhusmiljön, förstärka deras dygnsrytm och minska användandet av elektrisk belysning.

Bedömningskriterier

Ge manuellt eller automatiskt (med manuell överstyrning) bländningsstyrenheter för all regelbundet utnyttjade områden.

Tre alternativ ges som förslag till att mäta tillgång till dagsljus i byggnaden:

  1. Genom att simulera, och utvärdera rumslig autonomi och årlig solljusexponering (2 eller 3 poäng);
  2. Genom att simulera, och utvärdera belysningsnivåerna (illuminance levels) (1 eller 2 poäng);
  3. Genom att mäta belysningsnivån i färdig byggnad (2 eller 3 poäng)

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Reglering av glasets genomskinlighet och skydd mot bländning

SageGlass reglerar nivån på det dagsljus som kommer in i byggnaden genom att växla mellan mörkare och ljusare toning beroende på de utvändiga ljusförhållandena och brukarnas behov. SageGlass erbjuder således en möjlighet till att i större omfattning använda glas i byggnader för att släppa in mer dagsljus utan att riskera överbelysning och bländande solljus. Full toning av glaset (till 3,5 % eller mindre genomtränglighet för synligt ljus) vid direkt exponering för solljus eller intensivt reflekterat ljus ger fortsatt en komfortabel vistelsemiljö.

Bara SageGlass erbjuder möjligheten att skapa upp till tre toningszoner i en enda glaspanel. Därmed kan brukarna själva justera och släppa in precis den rätta mängden ljus och hindra solljuset där det behövs.

Visste du det här?

Dagsljus är nödvändigt för vårt välbefinnande och vår produktivitet och hälsa. En nyligen genomförd studie visade att kontorsanställda med fönster utsattes för 173 % mer vitt ljus under arbetstid och sov i genomsnitt 46 minuter längre per natt.

Room-glare

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

sageglass_logo

Föreställ dig SageGlass realistiska estetik jämfört med andra glassystem och dess inverkan på inomhusklimatet under hela året.