sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Construction and demolition waste management

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Minska bygg- och rivningsavfall som läggs i avfallsdeponier och förbränningsanläggningar genom att återanvända och återvinna material.

Bedömningskriterier

Projektet måste återvinna och/eller ta tillvara ofarliga bygg- och rivningsmaterial. Beräkningarna kan vara vikt eller volym med följande alternativ:

Alternativ 1: omdirigering av bygg- och rivningsmaterial.

  • Omdirigera 50 % och tre materialflöden (1 poäng)
  • Omdirigera 75 % och fyra materialflöden (2 poäng)

Alternativ 2: minskning av det totala avfallet (inte mer än 12,2 kg avfall per m2 av byggnadens golvyta). (2 poäng)

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Produkterna som används som skydd under leveransen är huvudsakligen av papp, kork, plast eller trä och kan ofta återvinnas.