Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Low-emitting materials

 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att minska koncentrationerna av kemisk kontaminering som kan försämra luftkvaliteten, hälsan, produktiviteten och miljön.

Bedömningskriterier

Denna poäng täcker upp utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) i inomhusluften och VOC-innehållet i material, samt testmetoderna med vilka VOC-utsläppen inomhus bestäms. Olika material måste uppfylla olika krav för att uppfylla denna poäng. Byggnadens interiör och exteriör har delats upp i sju kategorier, var och en med olika tröskelvärden för överensstämmelse. Väggar, innertak och golv definieras som byggnadens interiörprodukter. Varje monteringsskikt inklusive färg, beläggningar, lim och tätningar måste utvärderas med avseende på överensstämmelse. Isoleringen följs upp separat.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Glas är en utsläppsfri källa som inte avger några VOC-ämnen. När det gäller belagt glas kommer beläggningen inte i kontakt med inomhusluften eftersom beläggningen sitter på glasrutans insida.

 

Glas finns också i möbler i form av speglar (MIRALITE REVOLUTION, MIRALITE SAFE, MIRASTAR) och lackerat glas (PLANILAQUE EVOLUTION/DECOLAQUE, PLANILAQUE STADIP, MY DECOLAQUE, VITRIO, DECOLIT, MY DECOPRINT, MAGNETIC glasanslagstavla). Enligt de franska bestämmelserna om VOC och byggprodukter (som infördes i april 2011) har dessa typer av glas det högsta betyget, A+ (<1000 µg/m3 total VOC-halt och <10 µg/m3 formaldehyd).

A+_logo