Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Daylight. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar (med upp till mer än 90 % ljustransmittans) som kombinerar genomskinlighet, hållbarhet och design, samt ser till att boende får så mycket naturligt ljus som möjligt.

Syfte

Att genom god tillgång till dagsljus ansluta brukarna till utomhusmiljön, förstärka deras dygnsrytm och minska användandet av elektrisk belysning.

Bedömningskriterier

Ge manuellt eller automatiskt (med manuell överstyrning) bländningsstyrenheter för all regelbundet utnyttjade områden.

Tre alternativ ges som förslag till att mäta tillgång till dagsljus i byggnaden:

  1. Genom att simulera, och utvärdera rumslig autonomi och årlig solljusexponering (2 eller 3 poäng);
  2. Genom att simulera, och utvärdera belysningsnivåerna (illuminance levels) (1 eller 2 poäng);
  3. Genom att mäta belysningsnivån i färdig byggnad (2 eller 3 poäng)

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Glas som används i dörrar och skiljeväggar ökar ljusinsläppet tack vare genomskinligheten.

Med sina höga ljustransmittanser (upp till 91 %) kan våra klara floatglasprodukter PLANICLEAR och DIAMANT bidra till att skapa ljusa interiörer när de används som skiljeväggar.

Antireflexglaset SGG VISION-LITE kan vara en bra lösning för oförminskad sikt genom glaset. Glaset kombinerar mycket hög genomskinlighet (mer än 90 % synlig ljustransmittans) med mycket låg restreflektans (cirka tio gånger mindre reflektion än konventionellt glas), vilket ger perfekt sikt. Glaset är idealiskt för användning i innerväggar, tv-studior, ljudbås, skyddsskärmar, etc.

Glaset kan även användas som golv (LITE-FLOOR) och gör då att ljuset kan komma in från taket genom alla våningar.

Speglar bidrar till ökat dagsljus genom att reflektera solljuset. MIRALITE REVOLUTION idealisk för användning i alla bostadsrum, särskilt där det finns behov av att kompensera en bristande tillgång på dagsljus eller utrymme.

Besök vår webbplats och upptäck alla möjligheter (avskildhet, intimitet, ljusreglering) i vårt breda produktsortiment.

girl-beauty