Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Construction and demolition waste management.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Minska bygg- och rivningsavfall som läggs i avfallsdeponier och förbränningsanläggningar genom att återanvända och återvinna material.

Bedömningskriterier

Projektet måste återvinna och/eller ta tillvara ofarliga bygg- och rivningsmaterial. Beräkningarna kan vara vikt eller volym med följande alternativ:

Alternativ 1: omdirigering av bygg- och rivningsmaterial.

  • Omdirigera 50 % och tre materialflöden (1 poäng)
  • Omdirigera 75 % och fyra materialflöden (2 poäng)

Alternativ 2: minskning av det totala avfallet (inte mer än 12,2 kg avfall per m2 av byggnadens golvyta). (2 poäng)

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

När det gäller vårt byggavfall har glas en mycket liten miljöpåverkan. Eftersom glas och glasenheter fabrikstillverkas och levereras monteringsfärdiga uppkommer inget tillskärningsavfall på byggarbetsplatsen. Bara ett eller två element används som skydd under leveransen. De är gjorda av papp, plast eller trä och kan återvinnas på byggarbetsplatsen. De ställ som används under transporten återsänds till glasbearbetningsföretaget.

 

När det gäller rivningsavfall arbetar Saint-Gobain på att utveckla partnersamarbeten med intressenter för att ge glaset ett nytt liv. Därför har nya återvinningsprojekt lanserats i Frankrike och Storbritannien. Där återvinns fönster och glasenheter och skickas tillbaka till floatglasanläggningen som glasavfall.

 

recycled-windows

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

I två länder, Frankrike och Storbritannien, utvecklas nya anläggningar för att återvinna innehållet vid livscykelns slut.