Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Building product disclosure and optimization - material ingredients

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Alla våra glaslösningar har fullständigt inventerade kemiska ingredienser och har bedömts för överensstämmelse med REACH. Saint-Gobain Glass kan bidra till Alternativ 2 och 3.

Syfte

Att uppmuntra användningen av produkter och material för vilka livscykelinformation är tillgänglig, och som redovisar livscykelpåverkan från miljö, ekonomi, sociala konsekvenser. Att belöna projektteam som väljer produkter med förtecknade kemiska ingredienser som använder en accepterad metod samt för att de väljer produkter som har verifierats att minimera användningen och skapandet av skadliga ämnen. Att belöna tillverkare av råvaror som tillverkar produkter med verifierad förbättrad livscykelpåverkan.

Bedömningskriterier

Alternativ 1: rapportering av materialinnehåll (1 poäng)

Projektet måste använda minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som visar att produktens kemiska innehåll är minst 0,1 % (1 000 ppm).

Alternativ 2: optimering av materialinnehåll (1 poäng)

Produkterna måste dokumentera optimeringen av materialinnehållet till minst 25 % av det totala värdet, i kostnad, för permanent installerade produkter i projektet. En metod som erkänns av LEED är REACHoptimering. När en produkt inte innehåller någon ingrediens som finns listad i REACH-förordningen eller i kandidatförteckningen värderas den till 100 % av kostnaden för beräkningen.

Alternativ 3: optimering av produkttillverkarens leveranskedja (1 poäng)

Tillverkare måste ägna sig åt validerade kraftfulla säkerhets- hälso- och riskprogram med oberoende tredjepartsverifikation för leveranskedjan. Extra alternativ: produkter som anskaffats (utvinns, tillverkas, köps) inom 160 km från projektplatsen utvärderas till 200 % av sin grundläggande bidragande kostnad.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Det ingår i Saint-Gobains miljöpolicy att uppmuntra användningen av produkter och material med tillgänglig livscykelinformation och som har en positiv miljömässig, ekonomisk och social påverkan under livscykeln.

Alternativ 2:

Alla våra glaslösningar har fullständigt inventerade kemiska ingredienser och har bedömts för överensstämmelse med REACH. Vid informationens publiceringsdatum har inga av ämnena i tillstånds- (Annex XIV), begränsnings- (Annex XVII) och kandidatförteckningen (SVHC) medvetet inkluderats i våra produkter i mer än 100 ppm w/w, med undantag för anmärkningen nedan.

 

Vårt laminerade glas innehåller ett mellanskikt i polyvinylbutyral (PVB) eller Sentryglass som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet UV 328, ett SVHC-ämne (Substances of Very High Concern).

 

Alternativ 3:

Saint-Gobain arbetar med strikta säkerhets-, hälso- och riskprogram i nära anslutning till försörjningskedjan. Dessutom är Saint-Gobain Glass samtliga floatglasanläggningar och sandtäkter certifierade enligt ISO 14001 och verifierade av en oberoende tredje part för att säkerställa god miljöledning på anläggningsnivå.

 

I enlighet med vår policy för ansvarsfull upphandling har vi infört en trestegsprocess för våra leverantörer:

  1. Kontrakt för ansvarsfull upphandling undertecknat av våra leverantörer
  2. Riskbedömning av företagets sociala ansvarstagande utifrån leverantörens land och inköpskategori
  3. Utvärdering av företagets sociala ansvarstagande (granskning av CSR-dokument och CSR-revisioner på plats) av en tredje part.

material-ingredients