Gyproc logo
Bjälklag från Gyproc

Gyproc produkter för bjälklag bidrar till poäng i LEED V4 gällande Construction and demolition waste management planning (prerequisite)

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Prerequisite

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc levererar tjänster för minimering av spill på byggarbetsplatser. Vi erbjuder retursäckar för gipsspill som uppkommer på arbetspalats. Dessutom erbjuder vi måttanpassade gipsskivor för att minimera spill och extra arbetsmoment för installatörerna.

Syfte

Minska bygg- och rivningsavfall som läggs i avfallsdeponier och förbränningsanläggningar genom att återanvända och återvinna material.

Bedömningskriterier

En plan för hantering av bygg- och rivningsavfall ska genomföras. Planen ska ange om olika material separeras eller kombineras samt beskriva omläggningsstrategier som planeras för projektet. Åtminstone fem olika materialtyper ska vara avsedda för separat avfallshantering och det ska uppskattas en ungefärlig procentsats hur stor del av det totala projektet som detta avfall utgör. I planen ska det framgå en beskrivning vart materialet ska fraktas och hur återvinningsanläggningen ska bearbeta materialet.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc erbjuder system för retur och återvinning av gipsavfall från byggarbetsplatser. Även avfall från rivning tas om hand genom en samarbetspartner.

Vi arbetar ständigt med att utveckla processer för att minska mängden avfall på byggen, t.ex. genom Byggoptimering, returhantering av gipsspill till Gyproc anläggning i Bålsta.

Gyproc gipsskivor är 100 % återvinningsbara och kan användas i produktionen av nya skivor. En gipsskiva från Gyproc innehåller idag ca 25 % återvunnet material.

Byggoptimering bygger på ett antal grundläggande principer på hur byggprocessen kan optimeras avseende allt från planläggning/projektering till återvinning av spill. Vid varsam demontering av Gyproc gipsskivor är viss återanvändning möjlig, t.ex. som inre skivlag vid dubbelt skivlag, vilket minskar avfall.

Gyproc Byggoptimering

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier