Weber logo
Betong från Weber

Webers maskinsystem bidrar delvis till poäng i LEED gällande kriteriet Construction activity pollution prevention.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Required

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att minska föroreningar från byggprocessen genom att kontrollera förorening till mark, vattensedimentation och luftburet damm.

Bedömningskriterier

Skapa och implementera en erosions- och sedimenteringsplan för alla byggrelaterande aktiviter som är kopplade till projektet. Planen måste överensstämma med erosions- och sedimenteringskraven (2012) för den amerikanska miljöskyddsmyndighetens (EPA), Construction General Authorization (CGP) eller likvärdiga lokala krav beroende på projektets placering. Projekt måste tillämpa CGPs regler oavsett storlek på projektet. Planen måste även beskriva de genomförda åtgärderna.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber har maskinsystem som bidrar till en effektivisering av blandning och pumpning på byggarbetsplatsen. För att minimera damm på byggarbetsplatsen rekommenderas Webers silosystem. Vid påfyllning kan hela fickan bytas eller fyllas direkt på arbetsplatsen genom sluten bulkleverans. Båda metoderna är dammreducerande och bättre ur arbetsmiljösynpunkt än småsäckshantering. Vid blandning av Webers betongprodukter rekommenderas en dammreducerande genomströmningsblandare till silosystemet. Weber har utvecklat en ny torrsprutbetong med minskad återstuds (ballast och cement) vilket reducerar dammandet avsevärt. Dammandet är likvärdigt eller mindre än för en våtsprutsbetong.