Weber logo
Betong från Weber

Saint-Gobains Corporate Social responsibility-rapport enligt GRI (Global Reporting Iniative Sustainability Report) bidrar delvis till poäng i LEED gällande kriteriet           Building product disclosure and optimization - sourcing of raw materials.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att uppmuntra användningen av produkter och material med tillgänglig livscykelinformation och som redovisar livscykelpåverkan från miljö, ekonomi, sociala konsekvenser. Att belöna projektgrupper för val av produkter som garanterat har utvunnits eller anskaffas på ett ansvarsfullt sätt.

Bedömningskriterier

Råvarukälla och rapportering om utvinning (1 poäng)

Projektet måste använda minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som har gett ut en offentlig rapport från sina råvaruleverantörer, som innehåller alla detaljer om deras ansvarsfulla utvinningspolicy.

Tredjepartsverifierade CSR (corporate sustainability reports) som inkluderar miljöpåverkan vid utvinning och aktiviteter i samband med tillverkarens produkt och produktens distributionskedja betraktas som en hel produkt vid poängberäkning, om de följer en acceptabel ram, t.ex. GRI (Global Reporting Initiative), UN Global Compact, ISO 26 000. Som jämförelse värderas tillverkarnas egna rapporter som en halv (1/2).

Leaderships utvinningsmetoder (1 poäng)

Produkterna som uppfyller följande utvinningskriterier värderas av LEED: utökat tillverkaransvar, biobaserade material, certifierade träprodukter (av Forest Stewardship Council eller USGBC-godkänd motsvarighet.), material med återanvänt och återvunnet innehåll. Som i LEED v3, Återvunnet material = återvunnet material efter konsumentledet (post-consumer) + 1/2 * återvunnet material före konsumentledet (pre-consumer)

Extra alternativ: produkter som anskaffats (utvinns, tillverkas, köps) inom 160 km från byggarbetsplatsen värderas 200%

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Saint-Gobain publicerar årligen en Corporate Social responsibility rapport enligt GRI (Global Reporting Iniative Sustainability Report). I rapporten finns detaljerad information om företagets miljöpolicy och supply chain.