Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Mat 01 Livscykelpåverkan

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 6 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Vi erbjuder fullständig miljödokumentation (eBVD:er, EPD:er) för våra produkter och system och har EPD:er för mer än 90 % på vårt sortiment.

Syfte

Att uppmuntra och främja användningen av tillförlitliga och lämpliga verktyg för livscykelanalys och, som en följd av detta, föreskrivande av byggnadsmaterial med en låg miljöpåverkan (vilket innefattar inbäddad koldioxid) under byggnadens hela livscykel.

Bedömningskriterier

Livscykelanalys (1-5 poäng)

Projektet använder sig av ett verktyg för livscykelanalys (LCA) för att mäta byggnadselementens miljöpåverkan under livscykeln. Livscykelanalysen innefattar åtminstone de obligatoriska byggnadselement som anges i avsnittet ”Materials assessment scope” i BREEAM-SE Mat 01-beräkningsverktyget (förutsatt att dessa byggnadselement ingår i byggnaden). Procenttal som uppnåtts enligt BREEAM-SE Mat 01-beräkningsverktyget och antalet tilldelade poäng.

EPD, Miljövarudeklaration (1 poäng)

Åtminstone fem produkter som föreskrivits i projekteringsskedet (DS) och byggts in i den färdiga byggnaden (PCS) har verifierade EPD:er (Miljödeklarationer).

Kriterier för exemplarisk nivå

Åtminstone tio produkter som föreskrivits i projekteringsskedet (DS) och byggts in i den färdiga byggnaden (PCS) har verifierade EPD:er (Miljödeklarationer).

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Våra EPD:er är produktspecifika och baseras på livscykelanalyser ur ett vagga-till-grav-perspektiv. De är framtagna enligt EN 15804 och är tredjepartsverifierande. Vi arbetar kontinuerligt medatt förbättra våra EPD:er och minimera vår miljöpåverkan.

Samtliga våra produkter finns också registrerade som elektroniska byggvarudeklarationer i byggmaterialindustriernas databas för eBVD:er enligt reglerna för eBVD 2015.

Kretsloppet för Gyproc produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier