Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i BREEAM gällande Man 04 Driftsättning och överlämning

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Vi erbjuder fullständig miljö- och systemdokumentation för våra produkter och system för undertak.

Syfte

Att uppmuntra till en välplanerad överlämnings- och driftsättningsprocess som uppfyller behoven hos byggnadens brukare.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 4 delar:

Driftsättnings- och kontrollprogram samt ansvarsområden (1 poäng)

Driftsättning av installationssystem (1 poäng)

Kontroll och inspektion av klimatskal (1 poäng)

Klimatskalet, inklusive isoleringens täckning, eliminering av köldbryggor och luftläckage, kvalitetssäkras i en kontroll - och inspektionsprocess för den färdiga byggnaden.

  • Kontroll och inspektion av lufttäthet ska utföras i enlighet med SS-EN ISO 9972:2015 (bestämning av byggnaders lufttäthet – tryckprovningsmetod), med maximalt luftläckage på 0,40 l/(s, m2) vid 50 Pa, där ytan är klimatskalets area enligt BBR:s definition av Aom.
  • För att upptäcka oönskat luftläckage genom skalet, oönskade köldbryggor och defekter i isoleringen, ska en adekvat termografisk undersökning av klimatskalet (när byggnaden är färdigställd) utföras i enlighet med SS-EN 13187.
     

Överlämning (1 poäng)
En bopärm (för bostadsbyggnader) eller brukarvägledning sätts samman före överlämnandet som exempelvis inkluderar konstruktionsdata, tekniska vägledningar, underhållsstrategi, drift- och underhållshandbok, driftsättningsprotokoll, loggbok osv.
 
 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Vi erbjuder fullständig systemdokumentation för våra produkter och system för undertak. Gyproc tillhandahåller produktdatablad, säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer samt prestandadeklarationer som kan överlämnas till brukare och driftspersonal. Gyproc produkter är registrerade och bedömda i Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus. Samtliga våra produkter finns också registrerade med elektroniska byggvarudeklarationer i byggmaterialindustriernas databas för eBVD:er enligt reglerna för eBVD 2015.

Gyproc Systemsäkring

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier