Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i BREEAM gällande Hea 02 Luftkvalitet inomhus

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyptone akustikundertak har låga emissioner av VOC:er och uppfyller bland andra kraven i finska M1 och danska DICL. Dessutom innehåller Gyptone Activ´Air som reducerar halten av formaldehyd.

Syfte

Att främja en hälsosam inomhusmiljö genom att uppmuntra till användning av lämplig ventilation och utrustning samt lämpliga ytskikt.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 2 delar:

Minimerade källor till luftförorening (4 poäng)

  • Upprätta en luftkvalitetsplan (1poäng)
  • Ventilation (1 poäng)
  • Emissioner från byggnadsprodukter (1poäng) där minst fyra av de fem produkttyperna i tabell 17 uppfyller kraven gällande emissionsnivåer, provning och ytterligare krav. Tabell 17 inkluderar exempelvis Färg och ytskikt inomhus, Golvmaterial (även avjämningsmaterial och massagolv), Isoleringsmaterial i tak och vägg, samt akustiska och termiska isoleringsmaterial.
  • Mätning av inomhusluftens kvalitet i färdig byggnad (1 poäng)

Anpassningsförmåga – potential för naturlig ventilation (1 poäng)
 
 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyptone akustikundertak finns i flertalet olika utformanden och samtliga innehåller Activ´Air som är en patenterad teknologi som bryter ner formaldehyd till ofarliga ämnen.

Activ'Air-teknologins verkningsgrad är testad genom mätningar som utförts vid Eurofins ackrediterade testlaboratorium. Testerna har utförts i en kontrollerad testmiljö och visar att Activ'Air bryter ned upp till 70% av formaldehyden.

Gyptone Activ'Air

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier