Dalapro brand logo
Spackel från Scanspac/ Dalapro

Spackel från Dalapro kan bidra till poäng i BREEAM-SE 2017 i kriteriet Hea 02 Luftkvalitet inomhus

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Dalapros produkter är testade enligt ISO 16000-9 och våra ytspackel har ett emissionsvärde <10 µg/m³h efter 28 dygn (TVOC)

Syfte

Att främja en hälsosam inomhusmiljö genom att uppmuntra till användning av lämplig ventilation och utrustning samt lämpliga ytskikt.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 2 delar:

Minimerade källor till luftförorening (4 poäng)

  • Upprätta en luftkvalitetsplan (1poäng)
  • Ventilation (1 poäng)
  • Emissioner från byggnadsprodukter (1poäng) där minst fyra av de fem produkttyperna i tabell 17 uppfyller kraven gällande emissionsnivåer, provning och ytterligare krav. Tabell 17 inkluderar exempelvis Färg och ytskikt inomhus, Golvmaterial (även avjämningsmaterial och massagolv), Isoleringsmaterial i tak och vägg, samt akustiska och termiska isoleringsmaterial.
  • Mätning av inomhusluftens kvalitet i färdig byggnad (1 poäng)

Anpassningsförmåga – potential för naturlig ventilation (1 poäng)
 
 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Dalapro tillhandahåller produktdatablad, säkerhetsdatablad, miljödeklaration, byggvarudeklarationer samt prestandadeklarationer som kan överlämnas till beskrivare och slutkund. Våra produkter är registrerade i Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus. Våra produkter har genomgått emissionstest och klarar emissionsnivåer med ett värde på <10 µg/m³h efter 28 dygn (TVOC).

För att ytterligare förstärka vårt miljöarbete arbetar vi med Svanen-märkning. Märkningen ger oss ett bevis på att våra produkter innehåller låga halter av miljö- och hälsoskadliga ämnen, har låga utsläpp till luft samt är effektiva och klarar tuffa funktionskrav.