SolarGard logo
Sol- och Energifönsterfilmer från Solar Gard

Solar Gard fönsterfilmer bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 i kriteriet Ene 01 Minskad energianvändning

 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 14 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Solar Gards koldioxidnegativa samt ISO-certifierade fönsterfilmer ger energibesparingar och mer komfortabelt inomhusklimat året runt. En enkel uppgradering av dina befintliga fönster kan ge betydande energibesparingar.

Syfte

Att uppmuntra och främja byggnader vars utformning minimerar det driftmässiga energibehovet.

Bedömningskriterier

Skallkrav (prerequisite)

Gällande lagkrav på energiprestanda uppfylls.

Användning av godkänt energiberäkningsprogram (upp till 14 poäng)

Antalet tilldelade poäng baseras på den procentuella förbättringen av den bedömda utformningens beräknade energiprestanda (BEPI, Building Energy Performance Index) i förhållande till BFS 2017:5 BBR 25-standardens krav på energiprestanda (CSBEPI, Current Standards Building Energy Performance Index). Den procentuella förbättringen används för att avgöra antalet poäng som ska tilldelas, i enlighet med tabellen nedan:

BREEAM-SE 2017 Poäng Procentuell förbättring
  1 3 %
  2 5 %
  3 8 %
  4 11 %
  5 16 %
Miniminivå för Excellent 6 20 %
  7 24 %
  8 28 %
  9 33 %
Miniminivå för Outstanding 10 40 %
  11 50 %
  12 60 %
  13 80 %
  14 100 %

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Solar Gard® energisparfilm kan förbättra U-värdet med upp till 41%*

Sol- och energisparfilm - Solar Gard

En enkel och miljövänlig investering med omedelbar effekt.

Solar Gard erbjuder högpresterande och kostnadseffektiva sol- och energisparfilmer.

Solskydds- och Energisparfilm 
Endast ett par graders temperaturskillnad kan minska din energikostnad med upp till 30%

Inget är så härligt som dagsljus som skiner in genom fönstret in i rummet, men det kan bli för mycket av det goda. Det naturliga solljuset kan föra med sig värmetoppar och överljus vilket påverkar komforten i din vardag. Solar Gards fönsterfilmer reducerar upp till 82% av solvärmen och skapar en jämnare inomhustemperatur samtidigt som du slipper både blekning och bländning. En professionellt installerad Solar Gard fönsterfilm kan ge dig lösningen på alla de problem som solen kan ställa till med. Solar Gard Energisparfilm Broschyr   Solar Gard Fönsterfilmer Broschyr  

Så här fungerar Solar Gard® solskyddande energisparfilm:

Så här fungerar Solar Gard® fönsterfilm

Ecolux (Low-E) Lågenergifilm
Optimal komfort året runt

Genom att kombinera en lågemissionsbeläggning med solskyddsegenskaper har vi skapat en innovativ, isolerande lågenergifilm med överlägsna egenskaper jämfört med vanliga fönsterfilmer:

• Reflekterar bort värmeinstrålningen under soliga sommardagar för lägre luftkonditioneringskostnader.
• Bibehåller värmen i rummet under kalla dagar för lägre uppvärmningskostnader.

För dig som arkitekt, byggmästare eller husägare är det viktigt att skapa både en hög komfort och en låg energiförbrukning. Med Solar Gard Ecolux blir det lättare att få ihop ekvationen.

En enkel uppgradering av dina befintliga fönster kan ge betydande energibesparingar och ett förbättrat u-värde med 41% *på enkelglas. Lågenergifilmen Ecolux är en god investering som du kan njuta av i många år. Jämfört med lågenergifönster och andra fönsterfilmer är det en smart, kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för bostäder och fastigheter i alla klimatzoner.
Solar Gard Ecolux Broschyr

Så här fungerar Solar Gard® Ecolux™ lågenergifilm:

Ecolux™ Solar Gard® Lågenergifilm - Så fungerar den!

Solar Gard kan även erbjuda lågenergifilmen Silver AG 50.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

energy_toolbox_solargard_fonsterfilm

Solar Gard® Energy Toolbox

kan uppskatta dina energibesparingar på lång sikt och hur lång tid det tar innan investeringen ger avkastning. 

comfortcalculator_solargard_fonsterfilm

Solar Gard® Komfort- och Energikalkyler

Vi erbjuder olika typer av komfort/energikalkyler beroende på vad du behöver i ditt projekt.