Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers P-märkta fasadsystem med tjockputs bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Mat 05- Utformning för hållbarhet och resiliens

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Webers P-märkta fasadsystem ger fasaden en lång livslängd och är åldersverifierade för minst 25 år.

Syfte

Att uppmuntra och främja tillräckligt skydd av exponerade byggnadselement och markytor, och därigenom minimera hur ofta de behöver bytas ut och optimera materialanvändningen.

Bedömningskriterier

Byggnaden har utformats utifrån lämpliga hållbarhets- och skyddsåtgärder eller speciellt framtagna funktioner eller lösningar som förhindrar skada på känsliga delar inuti och utanpå byggnaden och på element i omgivningen. Inkluderar exempelvis skydd mot eventuell fordons- eller vagntrafik inne i byggnaden.

Relevanta delar av byggnaden är utformat och projekterade för att begränsa materialnedbrytning till följd av miljöfaktorer.

Exempel på tillämpliga byggnadselement:

  • Grund, underbyggnad, nedersta våningsplan, stödmurar
  • Ytterväggar
  • Glaselement: fönster, takfönster
  • Fasadbeklädnad (när denna utsätts för den yttre miljön)

Exempel på miljöfaktorer:

  • Miljöfaktorer (solstrålning, temperaturvariationer, vatten eller fukt mm.)
  • Biologiska faktorer (vegetation, insekter)
  • Föroreningar (luft- och markföroreningar)

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber har certifierat fasadsystemen hos RISE enligt certifieringsregel 021. I och med det har samtliga ingående komponenter genomgått en åldersverifiering på minst 25 år samt ett kompabilitetstest för att bekräfta att materialen fungerar tillsammans. Historik kan även visa att en traditionell tjockputs har en väldigt lång livslängd utan större underhåll.