Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers produkt- och systemdokumentation bidrar delvis till poäng i BREEAM gällande kriteriet Man 4 - Driftsättning och överlämning.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att uppmuntra till en välplanerad överlämnings- och driftsättningsprocess som uppfyller behoven hos byggnadens brukare.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 4 delar:

Driftsättnings- och kontrollprogram samt ansvarsområden (1 poäng)

Driftsättning av installationssystem (1 poäng)

Kontroll och inspektion av klimatskal (1 poäng)

Klimatskalet, inklusive isoleringens täckning, eliminering av köldbryggor och luftläckage, kvalitetssäkras i en kontroll - och inspektionsprocess för den färdiga byggnaden.

  • Kontroll och inspektion av lufttäthet ska utföras i enlighet med SS-EN ISO 9972:2015 (bestämning av byggnaders lufttäthet – tryckprovningsmetod), med maximalt luftläckage på 0,40 l/(s, m2) vid 50 Pa, där ytan är klimatskalets area enligt BBR:s definition av Aom.
  • För att upptäcka oönskat luftläckage genom skalet, oönskade köldbryggor och defekter i isoleringen, ska en adekvat termografisk undersökning av klimatskalet (när byggnaden är färdigställd) utföras i enlighet med SS-EN 13187.
     

Överlämning (1 poäng)
En bopärm (för bostadsbyggnader) eller brukarvägledning sätts samman före överlämnandet som exempelvis inkluderar konstruktionsdata, tekniska vägledningar, underhållsstrategi, drift- och underhållshandbok, driftsättningsprotokoll, loggbok osv.
 
 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Monteringsanvisningar samt skötselråd finns för merparten av våra fasadsystem. Produkterna har även byggvarudeklarationer.