Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers isolerade putssystem bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet
Hea 04 - Termisk komfort.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Serporoc är ett isolerande putssystem där isoleringen läggs heltäckande utanpå stommen. Det minimerar köldbryggor och ger ett behagligt klimat inne i byggnaden.

Syfte

Att säkerställa att godtagbara termiska komfortnivåer uppnås via ändamålsenlig design och lämplig styrning för att bibehålla en termiskt behaglig miljö för byggnadens brukare.

Bedömningskriterier

Simulering av termiskt klimat (eller en analytisk mätning eller utvärdering av termiska komfortnivåer i byggnaden) har utförts, genom användning av PMV-index (predicted mean vote) och PPD-index (predicted percentage of dissatisfied) i enlighet med SS-EN ISO 7730:2006 och med full hänsyn till säsongsvariationer. Denna simulering används för att bestämma nivån av termisk komfort i byggnaden. I synnerhet är inomhustemperaturen under vinter- och sommarsäsongerna i linje med de rekommenderade komfortkriterierna.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

 

Weber Serporoc kan monteras vid såväl nyproduktion som renovering. Fasadsystemet går att montera på samtliga underlag och kan ha en isolertjocklek från 30 mm till mer än 200 mm.

I Serporoc Premium-systemet har isolerskivan ett lägre lambdavärde vilket ger ännu bättre energiprestanda.