Weber logo
Plattsättning och tätskikt från Weber

Webers tätskiktssystem bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Man 06 - Fuktsäkerhet.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber arbetar ständigt med utveckling av tätskiktsystem för att säkerställa god funktion och fuktsäkerhet. Webers tätskikt för våtrum har ett Europeiskt Tekniskt godkännande, ETA. ETA utgör underlag för CE-märkning och motsvarar den kravställning som P-märket ofta avser.

Syfte

Att förhindra framtida fuktproblem genom att främja fuktsäker design och konstruktion i byggnaden.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 3 delar:

Skallkrav (prerequisite)

Byggnaden är utformad och projekterad med avseende på fuktsäkerhet, och den har byggts i enlighet med de allmänna rekommendationerna i Boverkets byggregler, avsnitt 6:5, vilket innebär att riskkonstruktioner ur fuktsynpunkt har identifierats och dokumenterats, kontrollplaner har fastställts och genomförandet har dokumenterats.

Fuktsäkerhet (upp till två poäng)

Fuktsäkerhetsprojektering har utförts i enlighet med de svenska riktlinjerna ”ByggaF” eller motsvarande. Aktuell svensk branschpraxis för våtutrymmen och rörarbeten/vvs (se CN3) följs, så som:

  • Säker vatteninstallation (branschregler för säkra vatteninstallationer)
  • BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum)
  • GVK Säkra våtrum
  • MVK Måleribranschens våtrumskontroll
  • Branschstandarden ByggaF (metod för fuktsäker byggprocess)
  • RBK (Rådet för Byggkompetens)

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber arbetar ständigt med utveckling av tätskiktsystem för att säkerställa god funktion och fuktsäkerhet. Webers tätskikt för våtrum har ett Europeiskt Tekniskt godkännande, ETA. ETA utgör underlag för CE-märkning och motsvarar den kravställning som P-märket ofta avser.

Tydliga rekommendationer finns för val av vilket tätskiktsystem som är lämpligt för olika konstruktionstyper. Fuktproblem undviks genom rätt utförande och rätt val av tätskikt, därför har Weber utförliga arbetsbeskrivningar. Weber rekommenderar entreprenörer som är anslutna till Byggkeramikrådet eller Golvbranschens Våtrumskontroll.