Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Wst 06 Funktionell anpassningsbarhet

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Med Ecophons produkter ökar du flexibiliteten i en byggnad på två sätt:

  • Absorbenterna och bärverket är enkla att demontera och flytta till andra ställen i en byggnad.
  • Ecophon Combison™ kombinerar hög ljudabsorption i ett rum med hög isolering av ljud från källor utanför rummet. Genom att använda Ecophon Combison™ kan man bygga skiljeväggar som slutar vid undertaket utan att man får problem med ljudläckage via utrymmet mellan undertaket och bjälklaget. Dessa väggar är lätta att flytta och ger maximal flexibilitet.

 

Syfte

Att uppmuntra och främja åtgärder som vidtas för att möjliggöra framtida förändringar av byggnadens användning under dess livslängd.

Bedömningskriterier

En byggnadsspecifik studie som behandlar strategin för funktionell anpassningsbarhet har genomförts av kunden och projekteringsgruppen vid slutförandet av det tidiga programhandlingsskedet. I studien ingår rekommendationer om åtgärder som bör vidtas för att underlätta framtida anpassning.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Lätt att flytta

Alla Ecophons produkter kännetecknas av att de enkelt kan demonteras och sättas upp någon annanstans. Detta gör det möjligt att flytta runt produkterna i en byggnad i takt med att användningen ändras över tiden.

Demonterbara väggar

Ecophon Combison™ är en produktfamilj som kombinerar ljudabsorption och ljudisolering. Det betyder att en och samma panel både ger god akustik i rummet den är monterad i och förhindrar att ljud sprids till angränsande rum.

Med Combison™ kan man bygga skiljeväggar som bara går upp till undertaket (och inte ända upp till bjälklaget) utan att man behöver oroa sig för ljudläckage. Detta ökar flexibiliteten i användningen av ytorna över byggnadens livstid och minimerar kostnader, både för den ursprungliga byggnationen och för framtida förändringar.