Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Wst 01 Hantering av byggavfall

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Construction waste reduction

  • Ecophon kan leverera skräddarsydda absorbenter i exakt rätt storlek för att eliminera allt montagespill.
  • I punkt 5 i detta avsnitt står att man före rivning ska göra en genomgång av vilka material som kan återanvändas. Ecophons produkter kan enkelt demonteras och återanvändas i andra projekt.
  • Ecophons produkter är enkla att separera i fraktioner (glassull och metall) och kan återvinnas till 100 %.

Diversion of resources from landfill

Såväl montagespill som använda absorbenter kan returneras till Ecophon för återvinning. Bärverket återvinns på närmaste återvinningscentral som skrot.

Syfte

Att främja resurseffektivitet via en effektiv och lämplig hantering av byggavfall.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 2 delar:

Minskning av byggavfall (2 poäng)

(1 poäng) Lämpliga mål har formulerats för mängden icke-farligt avfall och farligt avfall som uppkommer på platsen. Mängden byggavfall som uppkommer mäts och följs regelbundet upp mot målen.

(2 poäng) Det finns rutiner för att sortera, återanvända och återvinna byggavfall med uppdelning i åtminstone fem definierade avfallskategorier (se Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning: klicka här), om möjligt direkt på byggarbetsplatsen. Sortering på annan plats är endast ett alternativ om det inte är möjligt att sortera direkt på byggarbetsplatsen.

Minskade mängder avfall på deponi (1 poäng)

En betydande mängd icke-farligt bygg- och rivningsavfall (när relevant) som har uppkommit genom projektet har styrts bort från deponi enligt tabell 44.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Vi jobbar aktivt för att du ska kunna optimera resursanvändningen i dina projekt och minimera din miljöpåverkan.

Minimering av montagespill

Vi kan hjälpa dig att helt eliminera montagspillet genom att leverera alla absorbenter i exakt de mått du behöver.

Återanvändning

Alla våra produkter kan enkelt demonteras och återanvändas i ett annan projekt eller monteras upp igen efter en renovering.

Återvinning

Den dagen som undertaket inte längre kan återanvändas så kan alla dess delar återvinnas. Taket delas enkelt upp i fraktioner (glassullsabsorbenter och stålbärverk). Bärverket återvinns som skrot på närmaste återvinningscentral och absorbenterna kan du returnera till Ecophon för återvinning.

Vi tar emot och återvinner alla absorbenter som är tillverkade av tredje generationens glasull utan kostnad. Detta gäller såväl spillbitar som hela absorbenter.

Alla produkter tillverkade från och med 2015 är gjorda av tredje generationens glasull. Produkter tillverkade mellan 2011 och 2015 kan vara gjorda av antingen andra eller tredje generationens glasull. Produkter tillverkade före 2011 är inte gjorda av tredje generationens glasull och kan inte återvinnas.

Man kan skilja produkter gjorda av andra och tredje generationerna glasull på färgen. Andra generationens glasull är gul och tredje generationens glasull är beige.

Den enda kostanden för dig är transporten till vår fabrik i Hyllinge. Det finns inga krav på minsta mängd, så länge materialet är sorterat så tar vi emot det utan kostnad.

Det returnerade materialet mals ner, blandas med lera och formas till kulor som torkas. Dessa kulor används sedan som dränerings- och utfyllnadsmaterial. Vi kallar denna produkt ECOdrain.